sobota, 30 maja 2020

Wydaje się, że jedynym politykiem, który nie przepisał majątku na żonę jest Prezes.