sobota, 30 maja 2020

W czasach powszechnego fałszu, mówienie prawdy jest aktem rewolucyjnym. 

                                                                           -Orwell