Wyniki

 

 6 12 2022r.

 Analiza rozgrywek dostępna Tutaj 

 

 

 

1 12 2022r.

 Analiza rozgrywek dostępna Tutaj 

 

 

 Analiza rozgrywek dostępna Tutaj 

 29 11 2022r.

 

 Analiza rozgrywek dostępna Tutaj 

 24  11 2022r.

 

 Analiza rozgrywek dostępna Tutaj 

 22 11 2022r.

1. IRENA - CZESLAW                  60,00%

 2. EWA - ANNA                            53,75%

 .3. MARIA - JUREK                      50,00%

 4. ZBYSZEK - ANDRZEJ             47,50%

 5. MARYLA - RYSZARD             45.00%

 6. BOGDAN - ADAM                   43,75%

 

 Analiza rozgrywek dostępna Tutaj 

 17 11 2022r

1. ZBYSZEK - ANDRZEJ                      58,93%

2. BOGDAN - JANUSZ                          55,56%

3. KAZIA - HALINKA                           52,98%

4. IRENA - EWA                                     52,38%

 5. LESZEK - - STASZEK                      51,79%

 6. JUREK - MARIA                               48,81%

 7. EWA - ANNA                                    46,43%

 8. IRENA - CZESLAW                          46 43%

 9. ANDRZEJ - STEFAN                        45,83%

 10. GRAZYNA - MACIEK                   40,48%

 Analiza rozgrywek dostępna Tutaj 

 15 11 2022r

1. ANDRZEJ - ZBYSZEK                         64,13%

2. LESZEK - STASZEK                             59,37%

3. KAZIA - JANUSZ                                   57,14%

 4.IRENA - CZESLAW                               56,19%

 5. EWA - ANNA                                         50.69%

 6. MARYLA - RYSZARD                         60,00%

 7. GRAZYNA - MACIEJ                           45,87%

 8. MARYSIA - JUREK                              42,70%

 9. EWA - IRENA                                       33,97%

 

 Analiza rozgrywek dostępna Tutaj 

 10 11 2022r.

1. RYSZARD  - ZBYSZEK                              64,92%

2     EWA - ANNA                                            57,78%

 3. ANDRZEL - LESZEK                               52,48%

  4. ANDRZEJ - LECH                                   52,22%

     GRAZYNA - MACIEJ                             82,22%

 6. JANUSZ - HALINKA                              50,09%

 7. EWA - IRENA                                          46,03%

 8. BOGDAN - MACIEK                              41.90%

 9. JUREK - MARIA                                    41,90%

 Analiza rozgrywek dostępna Tutaj 

8 11 2022r.

 .1. ZBYSZEK - ANDRZEJ                         68,10%.

 2. GRAZYNA - MACIEJ                          59,37%

 3. EWA - ANNA                                        55,40%

 4. KAZIA - JANUSZ                                   54,60%

 5. RYSZARD - MARYLA                          52,22%

 6. JUREK - MARYSIA                              50,63%

 7. CZESLAW - IRENA                               44,29%

 8. EWA - IRENA                                        38,10%

 9. BOGDAN - MACIEK                            37,30%

 

 

 Analiza rozgrywek dostępna Tutaj 

 3 11 2022r.

1. EWA - ANNA                              61,90%

 2.ANDRZEJ - LESZEK                  58,93%

 3. ADAM - JANUSZ                       56,55%

 4. BOGDAN - MACIEK                55,95%

      KAZIA - HALINKA                  55,95%

6. RYSZARD - ZBYSZEK              54,17%

7. IRENA - CZESLAW                    45,24%

 8. GRAZYNA - MACIEJ               41,67%

 9. EWA - IRENA                             36,31%

 10MARIA - JUREK                       33,93%.

ek dostępna Tutaj  Analiza rozgryw

 27 10 2022r.

1. RYSZARD - ZBYSZEK                        66,07%

2. IRENA - CZESLAW                              57,14%

3. GRAZYNA - MACIEJ                          54,17%

4. EWA - ANNA                                       53,57%

5. MARIA - JUREK                                 51,19%

6. EWA - IRENA                                     48,81%

   . LECH - STEFAN                                48,81%

8. KAZIA - HALINKA                           44,05%

 9. MACIEK - BOGDAN                       43,45%

 10. ADAM - JANUSZ                           32,74%

 -  Analiza rozgrywek dostępna Tutaj 

 25 10 2022r.

 1. ANDRZEJ - ZBYSZEK                 59,52%

2. LECH - STEFAN                            57,74%

 3. CZESLAW - IRENA                     53,57%

 4. EWA - ANNA                               50,00%

   GRAZYNA - MACIEJ                   50,00%

 6. MARYLA - RYSZARD               49,40%

 7. BOGDAN - MACIEK                 47,62%

8. KAZIA - ADAM                           45,24%

 9. EWA - IRENA                              44,05%

 10. MARIA - JUREK                      42,86%

 

 

 

 Analiza rozgrywek dostępna Tutaj 

20 10 2022r.

1. BOGDAN - MACIEK                        61,90%

 2. TADEUSZ - STASZEK                     54,76%

  3. KAZIAst    ADAM                           52,33%           

 5STEFAN - LECH                               52,33%

. EWA - IRENA                                   52,38%

 6. EWA - ANNA                                  50,60%

 7. GRAZYNA - MACIEJ                     49,40%

 8. RYSZARD - ZBYSZEK                   46,43%

 9, IRENA - CZESLAW                        43,45%

 10. JUREK - MARIA                          35,12%

 

 

 Analiza rozgrywek dostępna Tutaj 

 18 10 2022r.

 1.EWA - ANNA                           66,88% 

 2. STEFAM - LECH                    59,58%

 3. MARYLA -RYSZARD           55,94%

 4. ZBYSZEK - ANDRZEJ           54,38%

 5. KAZIA - ADAM                     54,17%

 6. STASZEK - TADEUSZ          53,33%

7. BOGDAN - MACIEK              51,25%

 8. CZESLAW - IRENA               50,21%

9. MARIA - JUREK                    46,56%

 10. GRAZYNA - MACIEJ          38,02%

11. EWA - IRENA                        29,69%

 Analiza rozgrywek dostępna Tutaj 

13 10 2022r.

 1. EWA - ANNA                                  68,10%

 2. MARIA - JUREK                            57,78%

3.CZESLAW - IRENA                         52.22%

 4. LECH - STEFAN                             50,63%

 5. RYSZARD - ZBYSZEK                  49,05%

 6. BOGDAN - MACIEK                      49,05%

 7. GRAZYNA - MACIEJ                     48,25%

 8. STASZEK - TADEUSZ                   46,83%

 9  . IRENA - EWA                                37,30%

 Analiza rozgrywek dostępna Tutaj 

 11 10 2022r.

 1. EWA - ANNA                          56,35%

 2. ANDRZEJ - ZBYSZEK          55,56%

 3. MARIA - JUREK                    51,59%

    RYSZARD - IRENA                51,59%

 5.KAZIA - ADAM                        50,79%

    STASZEK - TADEUSZ              50,79%

7. GRAZYNA - MACIEJ              43,65%

8. BOGDAN - MACIEK               39,68%

 

 Analiza rozgrywek dostępna Tutaj

 6 10 2022r.

1. RYSZARD - ZBYSZEK                            69,68%

 2. STASZEK - TADEUSZ                            58,57%

 3. BOGDAN - MACIEJ                                56,98%

 4. KAZIA - HALINKA                                 50,63%

5. ANDRZEJ - STEFAN                               48,41%

6. JUREK - MARYSIA                                 45,87%

 7. EWA - ANNA                                          45,08%

 8. EWA - IRENA                                          43,65%

 9. GRAZYNA - MACIEJ                            41,11%

 Analiza rozgrywek dostępna Tutaj 

 4 10 2022r.

 1. ANDREJ - ZBYSZEK           70,63%

2. EWA - ANNA                          54,60%

 3. KAZIA - ADAM                    53,17%

 4. BOGDAN - MACIEJ              52,22%

 5. JUREK - MARIA                   49,O5%

    IRENA - EWA                         49,05%

 7. GRAZYNA - MACIEJ          48,25%

 8. STEFAN - STASZEK            43,49%

 9. RYSZARD - EDWARD          39,52%

 

 Analiza rozgrywek dostępna T6taj 

 29 09 2022R.

 1. ZBYSZEK - RYSZARD                       68,25%

 2. BOGDAN - MACIEJ                            62,70%

 3. LECH - STEFAN                                  55,56%

 4. MARIA - JUREK                                 53,17%

 5. EWA - ANNA                                      48,41%

 6. KAZIA - HALINKA                          47,62%

 7. IRENA - CZESLAW                          41,27%

 8. GRAZYNA - EDWARD                   23,02% 

 Analiza rozgrywek dostępna T6taj 

 27 09 2022r.

 1. EWA - ANNA                                 60.95%

 2. GRAZYNA - EDWARD                 53,81%

 3. MARYSIA - JUREK                      51,43%

     IRENA - CZESLAW                     51,43%

     KAZIA - HALINKA                     51,43%

6. BOGDAN - ZBYSZEK                   49,05%

7. EWA - IRENA                               41,90%

 22 09 2022r.

 Analiza rozgrywek dostępna T6taj 

1, IRENA - CZESLAW                          59,76%

2. BOGDAN - MACIEK                        58,57%

3. LECH - ZBYSZEK                            57,38%

 4. GRAZYNA - MACIEK                    51,45%

5. EWA - ANNA                                    47,86%

 6. MARIA - JUREK                             46,67%

 7. EWA - IRENA                                 38,33%

Analiza rozgrywek dostępna T6taj 

20 09 2022r.

1. EWA - ANNA                               61,50%

2. GRAZYNA - MACIEJ                 56,35%

3. STEFAN - ZBYSZEK                  52,38%

4. KAZIA - HALINKA                    51,59%

5. IRENA - CZESLAW                    50,79%

6. BOGDAN - MACIEJ                   49,21%

7. MARIA - JUREK                                      45,24%

8. EWA - IRENA                                         32,54%


Analiza rozgrywek dostępna T6taj 

15 09 2022

 1RYSZARD - ZBYSZEK                   59,76%

 2. LECH - STEFAN                            59,73

 3. KAZIA - HALINKA                        58,57%

 4. EWA - ANNA                      55,00%

 5. MARIA - JUREK                49,05%    

 6. BOGDAN - MACIEK          46,67%

 7. EWA - IRENA                     31,19%

13 09 2022r.

 Analiza rozgrywek dostępna T6taj 

 1. EWA - ANNA                    56,25%

 2. M ARIA - JUREK             53,75%

 3. ZBYSZEK - RYSZARD    53,75%

 4. STASZEK - TADEUSZ     52,50%

 5 - . GRAZYNA - ANDRZEJ     48,75%

 6. KAZIA - HALINKA               35,00%

 Analiza rozgrywek dostępna T6taj 

 8 09 2022r.

1. EWA - ANNA                     55,00%

2. MARIA - JUREK               52,50%     

 3. LECH - BOGDAN            51,25%

 4. RYSZARD - ZBYSZEK   50,00%

 5. STASZEK - TADEUSZ     46,25%

6. EDWARD - GRAZYNA     45,00%

6 09 2022 r.

 Analiza rozgrywek dostępna T6taj 

 1. BOGDAN - STEFAN                              60,00%

 2. JUREK - MARIA                                   5 8,75%

 3. EWA - ANNA                                       55,00%

 4. STASZEK - TADEUSZ                       46,25%

 5. EWA - IRENA                                     40,00%

 6. RYSZARD -ZBYSZEK                       40,00%

 

 25 08 2022r

   Analiza rozgrywek dostępna T6taj 

 

 

 

  Analiza rozgrywek dostępna T6taj 

 23 08 2022r.

1. EWA - ANNA                          66,90%

  2. KAZIA -ADAM                      64,52%

3. STASZEK - TADEUSZ           59,76%

 4. IRENA - CZESLAW               51,43%

 5. BOGDAN - RYSZARD         50,24%

 6. MARYSIA - JUREK              37,14%

 7. EWA - IRENA                       30,00%

 

 Analiza rozgrywek dostępna T6taj 

 18 08 2022r.

1. ZBYSZEK - RYSZARD                63,75%

 2. ANDRZEJ - BOGDAN                 61,25%

 3. ANNA - EWA                              51,25%

 4. EWA - IRENA                              42,50%

 5. MARYSIA - JUREK                    41,25%

6. IRENA - CZESLAW                     40,00%

 

 

 16 08 2022r.

Analiza rozgrywek dostępna T6taj 

 1. ZBYSZEK - RYSZARD                  63,49%

 2. IRENA - CZESLAW                       57,14%

 3. KAZIA - ADAM                             56,35%

 4. EWA - ANNA                                 50,79%

 5. BOGDAN - ANDRZEJ                  50,00%

 6. LECH - STEFAN                           48,31%

 7. JUREK - MARYSIA                      39,68%

 8. EWA - IRENA                               34,13%

  Analiza rozgrywek dostępna T6taj 

 11 08 2022r.

 1. ZBYSZEK - RYSZARD                63,33%

 2. IRENA - CZESLAW                     55,00%

 3. STASZEK - TADEUSZ                52,62%

 4. ANDRZEJ - BOGDAN                51,43%

 5. EWA - ANNA                             50,24%

 6. MARYSIA - JUREK                   46,67%

 7. EWA - IRENA                            40,71% 

  Analiza rozgrywek dostępna T6taj 

 9 08 2022. R.

1. ANDRZEJ - BOGDAN            57,50%

2. IRENA - CZESLAW                56,25%

 3. STASZEK - TADEUSZ           53,25%

 4. RYSZARD - ZBYSZEK          48,75%

5. EWA - ANNA                           42,50%

6. MARYSIA - JUREK                41,25%

 4 08 2022r.

  Analiza rozgrywek dostępna T6taj 

 1. RYSZARD - ZBYSZEK              70,63%

 2. EWA - ANNA                              65,08%

 3. STASZEK - TADEUSZ              59,62%

 4. LECH - STEFAN                        48,41%

 5. IRENA - CZESLAW                  46,03%

 6. MARYSIA - JUREKJ                  42,86%

 7. IRENA - EWA                             34,13%

 8. ANDRZEJ - BOGDAN               33,33%

 2 08 2022r

  Analiza rozgrywek dostępna T6taj 

1. IRENA - CZESLAW                                     60,95%

 2. EWA - ANNA                                              58,57%

 3. STASZEK - TADEUSZ                               56,19%

 4. ANDRZEJ - BOGDAN                              53,81%

 5. RYSZARD - ZBYSZEK                              46,67%

6 JUREK - LESZEK                                          44,29%

 7. EWA - IRENA                                            39,52%

 28 07 2022r.

  Analiza rozgrywek dostępna T6taj 

 1. ANDRZEJ - BOGDAN                      61,25%

 2. EWA - ANNA                                    56,25%

 3. ZBYSZEK - RYSZARD                   55.00%

4. STANISLAW - TADEUSZ                 52,50%

5. JUREK - LESZEK                   41,25%

6. EWA - IRENA                         33,25%

 26 07 2022r.

  Analiza rozgrywek dostępna T6taj 

1. EWA - IRENA                                          60,00%

2. ANDRZEJ - BOGDAN                           55,00%

 3. TADEUSZ - STANISLAW                     50,00%

 4. JUREK - LESZEK                                48.75%

 5.RYSZARD - ZBYSZEK                        45,00%

 6. EWA - ANNA                                       41,25%

 21 07 2022r.

  Analiza rozgrywek dostępna T6taj 

 1. STANISLAW - TADEUSZ                           60,00%

 2. RYSZARD - ZBYSZEK                             56,25%

 3. JUREK - LESZEK                                     47,50%

      EWA - ANNA                                            47,50%

 5. EWA - IRENA                                           46,25%

 6. ANDRZEJ - BOGDAN                            42,50%

 

 

  Analiza rozgrywek dostępna T6taj 

 19 07 2022r.

  1. LECH - STEFAN                    66,90%

2. RYSZARD - ZBYSZEK             63,33%

3. STASZEK - TADEUSZ              55,00%

4. JUREK - LESZEK                     47,86%

 5. ANDRZEJ - BOGDAN            44,29%

 6. EWA - ANNA                          41,90%

 7. EWA - IRENA                          40,71%

   Analiza rozgrywek dostępna T6taj 

 14 07 2022r.

 1. JUREK - LESZEK                             55,00%

 2. EWA - ANNA                                    52,50%

    EWA - IRENA                                   52,50%

4. RYSZARD - ZBYSZEK                   48,75%

 5. STASZEK - TADEUSZ                   46,25%

6. ANDRZEJ - BOGDAN                   40,71%

Analiza rozgrywek dostępna T6taj 

 12 07 2022r.

 1. ZBYSZEK - RYSZARD                                  65,00%

2. BOGDAN - ANDRZEJ                                    61,25%

3. STASZEK - TADEUSZ                                    56,25%

 4. EWA - ANNA -                                                41,25%

 5. IRENA - EWA                                                 40,00%

 6. JUREK - EDWARD                                        36,25%

 7 07 2022r.

  Analiza rozgrywek dostępna T6taj 

1. ANDRZEJ - BOGDAN                  55,00%

 2. EWA - ANNA                                52,25%

 3. JUREK - TADEUSZ                       51,25%

 4. RYSZARD - STEFAN                    50,00%

 5. LECH - ZBYSZEK                          48,75%

 6. EWA - IRENA                                42,50%

 

 

 5 07 2022r.

  Analiza rozgrywek dostępna T6taj 

 1. ANDRZEJ - BOGDAN                                    64,52%

 2. LECH - ZBYSZEK                                          63,33%

3. STASZEK - TADEUSZ                                   57,38%

4. EWA - ANNA                                                 49,05%

 5. JUREK - EDEK                                            45,48%

 6. 3WA - IRENA                                               40,71%

 7. KAZIA - LESZEK                                       39,56%

 Analiza rozgrywek dostępna T6taj 

 30 06 2022r.

 1. ANDRZEJ - BOGDAN                        69,50%

 2. EWA - ANNA                                      62,00%

 3. STASZEK - TADEUSZ                       52,00%

 4. JUREK - IRENA                                 42,00%

 5. KAZIA - LESZEK                              34,50%

 

28 06 2022R

null Analiza rozgrywek dostępna T6taj 

.1ZBYSZEK - STEFAN                 56,25%

2. KAZIA - LESZEK                     51,25%

   BOGDAN - ANDRZEJ               51,25%

   STASZEK - TADEUSZ              51,25%

5. EWA - ANNA                            47,50%

6. IRENA - JUREK                       42,50%

 Analiza rozgrywek dostępna T6taj 

23 06 2022r. 

 1. ANDRZEJ - BOGDAN                 61,25%

 2. EWA - ANNA                               52,50%

     LECH - STEFAN                          52,50%

 4. KAZIA - LESZEK                       51,25%

 5. RYSZARD - ZBYSZEK              48,75%

 6. IRENA - JUREK                          33,75%

 21 06 2022r.

 Analiza rozgrywek dostępna T6taj 

 1. ANDRZEJ - BOGDAN                       64,50%

 2. EWA - ANNA                                    62,00%

3. STASZEK - TADEUSZ                      47,00%

    ZBYSZEK - RYSZARD                    47,00%

 5. IRENA - JUREK                               39,50%

 

 14 06 2022r.

 Analiza rozgrywek dostępna T6taj 

 1. RYSZARD - ZBYSZEK                             64,50

    STASZEK - TADEUSZ                              64,50%

 3. EWA - ANNA                                          49,50%

4. ANDRZEJ - BOGDAN                            42,00%

5. JUREK - IRENA                                        34,50%

 9 06 2022r.

 Analiza rozgrywek dostępna T6taj 

1.EWA - ANNA                                        74,50%

2.  JUREK - IRENA                                  52,00%

    BOGDAN - ANDRZEJ                          52,00%

4. STANISLAW - TADEUSZ                    43,68%

5. RYSZARD - ZBYSZEK                       37,00%

 

 7 06 2022r.

 Analiza rozgrywek dostępna T6taj 

1. STASZEK - TADEUSZ                         60,00%

 2. JUREK - IRENA                                 56,25%

   RYSZARD - ZBYSZEK                       56,25%

 4. BOGDAN - ANDRZEJ                       50,00%

 5. EWA - ANNA                                     41,25%

 6. KAZIA - ADAM                                  36,26%

 

 

 

 

 Analiza rozgrywek dostępna T6taj 

 26 05 2022r.

1. LECH - STEFAN                                    62,14%

2. ANDRZEJ - BOGDAN                           57,38%

3. KAZIA - ADAM                                     55,00%

4. RYSZARD - ZBYSZEK                        53,81%

5. ANNA - ANDRZEJ                              45,48%

6. EWA - STASZEK                                  44,29%

7. IRENA - JUREK                                   41,90%

 

 

 19 05 2022r.

 Analiza rozgrywek dostępna T6taj 

 1. EWA - ANNA                                                     62,14%

 2. ANDRZEJ - ZBYSZEK                                    60,95%

       KAZIA - ADAM                                              60,95%

 4. RYSZARD - KRZYSZTOF                                52,62%

  5. IRENA - JUREK                                                 50,24%         

 6. BOGDAN - MARYLA                                        39,52%

 7. EWA - STASZEK                                               33,57%

 17 05 2022r.

 Analiza rozgrywek dostępna T6taj 

1. ANDRZEJ - BOGDAN                                            72,00%

 2. ZBYSZEK - RYSZARD                                        52,00%

 3. JUREK - IRENA                                                   49,50%

 4. EWA - STASZEK                                                  47,00%

 5. ANNA - EWA                                                       39,50%

OD 15 05 GRAMY W BRYDZA O GODZ 16,00

 

 12 05 2022r.

 Analiza rozgrywek dostępna T6taj 

 1. ANDRZEJ - ZBYSZEK                                      58,73%

 2. EWA - ANNA                                                     57,14%

 3. BOGDAN - MARYLA                                       56,35%

 4. RYSZARD - EDEK                                            53,17%

 5. STANISLAW - TADEUSZ                                 51,59%

 6. ADAM - ANDRZEJ                                            50,79%

 7. IRENA - JUREK                                                  42,86%

 8. EWA - STASZEK                                                 29,37%

 

 10 05 2022r.

 Analiza rozgrywek dostępna T6taj 

1. ANDRZEJ - ZBYSZEK                                               64,52%

 2. STASZEK - TADEUSZ                                              58,57%

3. BOGDAN - MARYLA                                                 55,00%

    EDEK - RTSZARD                                                       55,00%

 5. EWA - ANNA                                                              45,48%

 6. EWA - JUREK                                                             44,29%

 7. IRENA - JUREK                                                         37,14%

 

 

 5 05 2022r.

 Analiza rozgrywek dostępna T6taj 

 1. TADEUSZ - STANISLAW                                60,95%

 2. EWA - STASZEK                                              56,1O9%

 3. IRENA - JUREK                                                53,81%

 4. RYSZARD - ZBYSZEK                                   49,04%

    ANDREJ - BOGDAN                                       49,04%

 6. EWA - ANNA                                                  46,67%

 7. KAZIA - ADAM                                            44,29%

 

 

 4 05 2022r.

 Analiza rozgrywek dostępna T6taj

 1. STASZEK - TADEUSZ                            67,00%

 2. EWA - STASZEK                                   54,50%

 3. 3WA - ANNA                                         47,00%

4. RYSZARD - ZBYSZEK                          47,00%

5. IRENA - JUREK                                    44,50%

 

 w przyszlym tygodniu gramy w srode 4 05 o godz 10,00 zamiast wtorku

 28 04 2022r.

 Analiza rozgrywek dostępna T6taj

 1. IRENA - JUREK                                            54,50%

      KAZIA - ADAM                                            54,50%

 3. ANNA - EWA                                                 52,00%

    ANDRZEJ - BOGDAN                                    52,00%

 5, ZBYSZEK - RYSZARD                                  47,00%

 

 

 

 

 Analiza rozgrywek dostępna T6taj

26 04 2022r.

1. ZBYSZEK - RYSZARD                                                  56,29%

2. EWA - ANNA                                                                  55,00%

 3. IRENA - JUREK                                                           51,25%

4. KAZIA - ADAM                                                            47,50%

 5. MARYLA - ANDRZEJ                                                 46,25%

 6. BOGDAN - MIREK                                                      43,75%

Analiza rozgrywek dostępna T6Anataj

 21 04 2022r.

 1. EWA - ANNA                                  63,33%

 2. STANISLAW - WOJCIECH            60,95%

 3. RYSZARD - ZBYSZEK                  59,76%

 4. ANDRZEJ - BOGDAN                   59,76%

 5. EWA - STASZEK                             45,48%

 6. IRENA - JUREK                             40,21%

 7. STASZEK - TADEUSZ                   30,00%

 

 19 04 2022r.

 Analiza rozgrywek dostępna T6taj

 1. ANDRZEJ - ZBYSZEK                                             65,71%

 2. KATARZYNA - ANDRZEJ                                      57,38%

 3. EWA - ANNA                                                            55,00%

 4. STASZEK - TADEUSZ                                            53,81%

 5. BOGDAN - ADAM                                                  50,24%

 6. IRENA - JUREK                                                         49,05%

 7. EWA - STASZEK                                                       28,81%

 Analiza rozgrywek dostępna T6taj

12 04 2022r.

1. ANDRZEJ - TADEUSZ                         69,00%

2. EWA - ANNA                                        61,55%

3. BOGDAN - MIREK                              54,98%

4. ZBYSZEK - RYSZARD                       54,40%

5. ADAM - ANDRZEJ                             46,67%

6. IRENA - JUREK                                  44,00%

7. STASZEK - WOJCIECH                     27,02%

 

 Analiza rozgrywek dostępna T6taj

 7 04 2022r.

 1. ANNA - LESZEK                                   67,99%

2. BOGDAN - ANDRZEJ                           61,67 %

3. KAZIA - ADAM                                     55,93%

 4. ANNA - ZBYSZEK                               52,33%

 5. EWA - STASZEK                                  51,43%

 6. STASZEK - WOJCIECH                       50,63%

 7. IRENA - JUREK                                    45,34%

 8. TADEUSZ - STASZEK                         45,08%

 9. RYSZARD - EDEK                               30,26%

 5 04 2022r.

 Analiza rozgrywek dostępna T6taj

1. BOGDAN - MIREK                             65,31%

 2. LECH - STASZEK                              55,94%

 3. EWA - ANNA                                      53,85%

 4. RYSZARD - EDEK                             51,77%

 5. JUREK - IRENA                                 50,52%

 6. MARYLA - ANDRZEJ                       50,21%

    ZBYSZEK - STEFAN                           50,21%

 8. ANNA - LESZEK                                 47,40%

 9. KAZIA - ADAM                                   46,88%

10. TADEUSZ - STASZEK                         45,5%

 11. EWA - STASZEK                                 42,40%

 31 03 2022R.

 Analiza rozgrywek dostępna T6taj

 1. RYSZARD - ZBYSZEK                   64,13%

 2. LECH - STASZEK                            60,95%

 3. EWA - STASZEK                              55,40%

 4. TADEUSZ - STASZEK                    54.60%

 5. ANNA - LESZEK                              51,59%

 6. BOGDAN - MARYLA                     46,83%

 7. JUREK - IRENA                                44,29%

8.  KAZIA - ADAM                                  44,29%

 9. EWA - ANNA                                     37,94%

 

 29 03 2022r.

 Analiza rozgrywek dostępna T6taj

1. EWA - ANNA                               61,31%

2. ZBYSZEK- RYSZARD                56,55%

3. STASZEK - TADEUSZ              51,19%

4. LECH - ANDRZEJ                    50,00%

5.  BOGDAN - MIREK                  50,00%

6.  MARYLA - EDEK                     50,00%7. 

7. IRENA - JUREK                       49,40%                 

8. KAZIA - ADAM                        48,21%

9. ANNA - LESZEK                    42,86%

10. EWA - STASZEK                  40,48%

 

24 03 2022r.

 Analiza rozgrywek dostępna T6taj

 1. KAZIA - ADAM                            64,92%

 2. ANNA - ANDRZEJ                      57,78%

3. EWA - LESZEK                            55,56%

4. TADEUSZ - STASZEK                 55,40%

5. ANNA - LESZEK                           47,62%

6. ZBYSZEK - LECH                         47,46%

7. MARYLA - BOGDAN                   46,67%

8. IRENA - JUREK                             45,87%

9. EWA - STASZEK                             38,73%


 22 03 2022r

 Analiza rozgrywek dostępna T6taj

1. IRENA - JUREK                           55,56%

 2. KAZIA - ADAM                          55,40%

3.   ZBYSZEK - LECH                       55.40%

 4. ANNA - ANDRZEJ                       52,22%

 5. BOGDAN - MIREK                      51,43%

 6. ANNA - LESZEK                           50,79%

 7. EWA - LESZEK                             49,84%    

 8. TADEUSZ - STASZEK                     49,84%

 9. EWA - STASZEK                             39,52%

 

 17 03  2022r.

 Analiza rozgrywek dostępna T6taj

 1. ZBYSZEK - LECH                   69,68%

 2. EWA - LESZEK                        59,37%

 3. MARYLA - BOGDAN              56,98%

 4. STASZEK - TADEUSZ             53,02%

  5. ANNA - LESZEK                     46,83%

 6. ANDRZEJ - EDEK                    46,67%

7. IRENA -JUREK                          45,68%

8. ANNA - ANDRZEJ                    41,90%

9. EWA - STASZEK                         40,48%

 

 

 15 03 2022r.

 Analiza roz       grywek dostępna T6taj

1. STASZEK - TADEUSZ                    63,33%

 2. ZBYSZEK - RYSZARD                 58,57%

 3. EWA - LESZEK                              52,22%

 4. ANNA - ANDRZEJ                        50,53%

 5. ANNA - LESZEK                           50,00%

6.   MARYLA - ANDRZEJ                     50,00%

 7. IRENA - JUREK                              49,84%

 8. MIREK - BOGDAN                         45,87%

 9. EWA - STASZEK                             39,52%

 

 

10 03 2022r.

 Analiza rozgrywek dostępna T6taj

 1.EWA - LESZEK                    59,52%

 2. ANNA - ANDRZEJ              57,14%

 3. RYSZARD - ZBYSZEK       56,35%

 4. BOGDAN - MARYLA          53,97%

 5.  KAZIA - ADAM                   53,97%

 6. IRENA - JUREK                   47,62%

 7. ANNA - LESZEK                   38,89%

 8. EWA - STASZEK                  32,54%

 

 8 03 2022r.

 Analiza rozgrywek dostępna T6taj

1. ANNA - LESZEK                                 57,14%

 2. BOGDAN - MIREK                            56,19%

 3. EWA - LESZEK                                   55,40%

 4. STASZEK - TADEUSZ                        55,40%

 5. KAZIA - ADAM                                  52,38%

 6. ANNA - ANDRZEJ                              50,63%

 7. STASZEK - ZBYSZEK                       47,46%

 8. EWA - STASZEK                               46,67%

 9. JUREK - IRENA                               38,73%

 

 3 03 2022r.

 Analiza rozgrywek dostępna T6taj

1. ANNA - LESZEK                                              58,73%

2. LESZEK - ANNA                                              53,17%

3. EWA - STASZEK                                             51,54%

4. KAZIA - ADAM                                               50,00%   

   TADEUSZ - STASZEK                                     50,00%

6. IRENA - JUREK                                              46,03%   

    ZBYSZEK - BOGDAN                                   46,03%

8. RYSZARD - MARIAN                                   44,44%

 

 1 03 2022r.

 Analiza rozgrywek dostępna T6taj

 1. STASZEK - TADEUSZ                              65,87%

 2. ANNA - LESZEK                                      59,52%

 3. MIREK - BOGDAN                                  56,19%

 4. IRENA - JUREK                                       53,02%

 5. ZBYSZEK - RYSZARD                          49,84%

 6. EWA - LESZEK                                       47,46%

 7. KAZIA - ADAM                                       46,67%

 8. ANNA - ANDRZEJ                                 43,39%

 9. EWA - STASZEK                                    37,94%

 

24 02 2022r.

 Analiza rozgrywek dostępna T6taj

1.KAZIA - BOGDAN                           71,27%

 2. ANNA - ANDRZEJ                         68,89%

 3. EWA - LESZEK                               60,16%

 4. RYSZARD - ZBYSZEK                  56,98%

 5. TADEUSZ - STASZEK                    53,02%

 6. IRENA - JUREK                              52,22%

 7. HALINA - ADAM                           49,04%

 8. ANNA - LESZEK                           25,40%

 9. EWA - STASZEK                             23.02%

 

 22 02 2022R.

 Analiza rozgrywek dostępna T6taj

 22 02 2022R.

 1. ANNA - LESZEK                           62,70%

 2. ANNA - ANDRZEJ                        56,19%

 3. EWA - STASZEK                          55,56%

 4. KAZIA - ADAM                           54,60%

5. EWA - LESZEK                             53,81%

6. MIREK - BOGDAN                       47,46%

7. TADEUSZ - STASZEK                  44,29%

8. RYSZARD - ZBYSZEK                42,70%

 9 . IRENA - JUREK                        42 70%

 

 17 02 2022r.

 Analiza rozgrywek dostępna T6taj

1.TADRUSZ - STASZEK                           57,38%

2. EWA - ANNA                                         56,19%

 3. MARYLA - ANDRZEJ                          52,62%

     BOGDAN = ZBYSZEK                        52,62%

5. JUREK - IRENA                                    49,05%

 6. KAZIA - ADAM                                   46,67%

7. RYSZARD - MARIAN                           45,48%

 

15 02 2022R.

 Analiza rozgrywek dostępna T6taj

1.  BOGDAN - MIREK                                        62,70%

2. IRENA - JUREK                                               53,97%

    ZBYSZEK - RYSZARD                                   53,97%

 4. ANDRZEJ - MARYLA                                   53,17%

 5. EWA - ANNA                                                  51,59%

 6. TADEUSZ - STASZEK                                   48,41%

 7. KAZIA - ADAM                                              42,86%

 8. MARYSIA - LESZEK                                     33,33%

 

10 02 2022r.

 Analiza rozgrywek dostępna T6taj

1. BOGDAN - ZBYSZEK                                    65,87%

 2. ANNA - ADAM                                              61,90%

 3. RYSZARD - EDWARD                                 59,52%

4. STASZEK - TADEUSZ                                   53,17%

 5. IRENA - JUREK                                             43,65%

 6. MARYSIA - LESZEK                                    41,27%

 7. KAZIA - HALINA                                          38,10%

 8. EWA - STASZEK                                           36,51%

 

 8 02 2022r.

 Analiza rozgrywek dostępna T6taj

 1. BOGDAN - MIREK                                                65,87%

 2. KAZIA - ADAM                                                      55,56%

 3. STASZEK - TADEUSZ                                           54,76%

 4. MARYSIA - LESZEK                                             53,97%

 5. RYSZARD - EDEK                                                 51,59%       

 6. JUREK - IRENA                                                     41,27%

 7. ANNA- ANDRZEJ                                                  38,89%

 8. EWA - STASZEK                                                     38.10%

 

 

3 02 2022r.

 Analiza rozgrywek dostępna T6taj

 1. EDEK - RYSZARD                                              60,32%

 2. MARYSIA - BOGDAN                                        59,52%

 3. IRENA - CZESLAW                                            52,38%

 4. KAZIA - ADAM                                                   50,00%

5.  IRENA - JUREK                                                   49,83%                      

6. ANNA - ANDRZEJ                                               46,83%

7. STASZEK - TADEUSZ                                        45,24%

 8. EWA - STASZEK                                                 36,51%


 1 02 2022r.

 Analiza rozgrywek dostępna T6taj

 1. KAZIA - ADAM                                 68,10%

 2. ANNA - ANDRZEJ                            63,33%

 3. BOGDAN - MIERK                          60,95%

 4. TADEUSZ - STASZEK                     56,19%

 5. RYSZARD - EDEK                            44,29%

     IRENA - JUREK                               44,29%

7. EWA - STASZEK                                22,86%

 

 

27 01 2022r.

 Analiza rozgrywek dostępna T6taj

1. ANNA - ANDRZEJ                                   70,00%

2. BOGDAN - TADEUSZ                              62,50%

 3. EWA - STASZEK                                    48,75%

 4. CZESLAW - IRENA                               42,50%

   MARYLA - RYSZARD                            42,50%

 6. IRENA - JUREK                                      33,75%

 

 

 25 01 2022r.

 Analiza rozgrywek dostępna T6taj

1. TADEUSZ - STASZEK                                       69,29%

 2. ANNA - ANDRZEJ                                            62,14%

 3. BOGDAN - MIREK                                           51,43%

 4. IRENA - JUREK                                                 50,24%

    KAZIA - JUREK                                                 50,24 %

 6. RYSZARD - EDEK                                           46,67%

7. EWA - STASZEK                                               30,00%

 

 

20 01 2022R.

 1. STASZEK - TADEUSZ                         61,90%

     KAZIA - ADAM                                  61,90%

 3. ANNA - MIREK                                   53,97%

 4. RYSZARD - MARYLA                         48,41%

     BOGDAN - MARYSIA                         48,41%

 6. ANDRZEJ - ZBYSZEK                        45,24%

 7. CZESLAW - IRENA                            44,44%

 8. IRENA - JUREK                                  35,71%

 

 

18 01 2022r. 

 Analiza rozgrywek dostępna T6taj

 1.TADEUSZ - STASZEK                           63,33%

 2. KAZIA - ADAM                                    60,95%

 3. EWA - ANNA                                       54,60%

    ANDRZEJ - ZBYSZEK                        54,60%    

   BOGDAN - MIREK                               54,60%

6. IRENA - JUREK                                   49,05%

7. EWA - STASZEK                                 44,44%

8. MARYLA - RYSZARD                        43,49%

 9. MARYSIA - EDEK                             34,92%

 

 

13 01 2022r.

 Analiza rozgrywek dostępna T6taj

1. EWA - ANNA                                     60,16%

   IRENA - CZESLAW                            60,16%

 3. ANDRZEJ - ZBYSZEK                     59,37%

4. EWA - STASZEK                                54,67%

 5. BOGDAN - MARYSIA                       48,25%

6.  RYSZARD  - MARYLA                     46,67%

7. IRENA - JUREK                                  45,08%

 8. TADEUSZ - STASZEK                      43,39%

 9. KAZIA - ADAM                                42,06%

 

 

11 01 2022r.

 Analiza rozgrywek dostępna T6taj

 1. EWA - ANNA                                        67,30%

 2. IRENA - CZESLAW                              57,78%

 3. BOGDAN - MIREK                               56,98%

4. TADEUSZ - STASZEK                            56,19%

 5.ADAM - KAZIA                                     50,63%

 6. JUREK - IRENA                                      46,67%

 7. ANDRZEJ - ZBYSZEK                           45,24%

 8. EWA - STASZEK                                    39,68%

9. MARYLA - RYSZARD                           39,52%

 

 Analiza rozgrywek dostępna T6taj

 1. IRENA - CZESLAW                                        62,54%

 2. BOGDAN - MIREK                                         61,75%

 3. KAZIA - ADAM                                             56,19%

 4. STASZEK - TADEUSZ                                  53,17

5. ANDRZEJ - EDEK                                         50,79%                            

 6. MARYLA - RYSZARD                                50,63%

 7. JUREK - IRENA                                          49,84%

 8. EWA - ANNA                                              48,25%

 9. EWA - STASZEK                                         26,83%