Wyniki


 20 09 2019r.
analiza lrozgrywek dostępna TUTAJ

1. SZKOLUT - PREWENDOWSKI                     60,32% 
 2. IMBURSKA - BUKOWSKI                            59,37%
 3. BAWIEC - STAUD                                          56,98%
 4. KOBIS - KOBIS                                               55,40%
 5. SPOSKI - TADEUSZ                                       52,22%
 6. EWA - STASZEK                                              47,46%
 7. MROZ - PONIEWIERSKI                               46,83%
 8. GLOWACKI - KOZLOWSKI                           41,11%
 9. DRESZER - WASOWICZ                                 40,32%


13 09 2019r.

a rozalizgrywek dostępna TUTAJ

1. KOBIS - KOBIS                                      65,71%
2. KOZLOWSKI - GLOWACKI                62,14%
3. SZKOLUT - PREWENDOWSKI          59,76%
4. IMBURSKA - BUKOWSKI                   56,19%
5. STAUD - PONIEWIERSKI                    44,29%
6. WASOWICZ - DRESZER                      35,95%
    PIETRZELA - PIETRZELA                   35,95%
11 o9 2019r.

a rozalizgrywek dostępna TUTAJ

1. PRZYBYLO - SCIENSKI                                         61,90%
2. MROZ - WAWRZON                                                59,37%
3. SZKOLUT - PONIEWIERSKI                                  54,60%
4. SEREMET - PEKALA                                               53,81%
5. WASOWICZ - DRESZER                                          51,43%
6. STAUD - SPOSKI                                                      50,63%
7. KOBIS - KOBIS                                                         49,84%
8. JARMULA - LOTOCKA                                           42,85%
9. BUKOWSKI - IMBURSKA                                       35,58%6.09.2019 r.

1. Prewendowski - Szkołut           62,54 %
2. Stud - Bawiec                            60,16 %
3. Dreszer -  Wąsowicz                 53,02 %
4. Imburska  -  Bukowski              51,59 %
5. Kozłowski  - Głowacki              51,43 %
6. Seremed  -  Pękala                     50,63 %
7. Łotocka  -  Jarmuła                    48,41 %
8. Dobrowolska  -  Poniewierski   43,49 %
9. Pietrzela  -  Pietrzela                 38,73 %


 4.09.2019r.


a rozalizgrywek dostępna TUTAJ

 1, SEREMET - PEKALA                                                    63,69%
 2. STAUD - SZKOLUT                                                      57,74%
 3. GABRIEL - DOBROWOLSKA                                     57,14%
 4. IMBURSKA - BUKOWSKI                                          54,17%
 5. GLOWACKI - KOZLOWSKI                                        52,38%
 6. DRESZER - WASOWICZ                                              51,19%
 7. LOTOCKA - JARMULA                                               48,81%
 8. STASZEK - EWA                                                           42,26%
 9. KOBIS - KOBIS                                                            36,90%
 10. PRZYBYLO - SCIENSKI                                            35,71%

28 08 2019r.An

  a rozalizgrywek dostępna TUTAJ

 1. KOZLOWSKI - GLOWACKI                                              70,58%
 2. GABRIEL - DOGROWOLSKA                                          55,00%
 3. PRZYBYLO - SCIENSKI                                                    53,81%
 4. KOBIS - KOBIS                                                                   47,86%
   STAUD - PONIEWIERSKI                                                   47,86%                 
 6. SKORSKA - LOTOCKA                                                     43,10%
7. LOTOCKA - JARMULA                                                     41,90%

23 08 2019r.

 Analiza rozgrywek dostępna TUTAJ


 1. KOZLOWSKI - GLOWACKI                                               62,14%
 2. JARMULA - LOTOCKA                                                      59,76%
 3. IMBURSKA - BUKOWSKI                                                  55,00%
 4. KOBIS - KOBIS                                                                    49,05%
 5. SKORSKA - KOTELON                                                       46,67%
 6. DOBROWOLSKA - WASOWICZ                                        44,29%
 7. BAWIEC - STAUD                                                                 43,10%


 21 08 2019r.

Analiza rozgrywek dostepna TUTAJ
                   

1. KOZLOWSKI - GLOWACKI                                                59,52%
   LOTOCKA - JARMULA                                                        59,52%
 3. PRZYBYLO - SCIENSKI                                                     58,33%
 4. SEREMET - PEKALA                                                          53,51%
 5. STAUD + SPOSKI                                                                51,59%
 6. KOTELON + SKORSKA                                                     51,19%
7. GABRIEL + DOBROWOLSKA                                           48,21%
 8. IMBURSKA + BUKOWSKI                                                44.04%
 9. KOBIS + KOBIS                                                                   40,48%
 10. ADAM + KASIA                                                                 33,33%


16 08 2019r.


 Analiza rozgrywek dostępna TUTAJ

                                   
1. KOZLOWSKI - GLOWACKI                                         61,75%%
2. GABRIEL - PREWENDOWSKI                                    59,52%
 3. SZKOLUT - STAUD                                                     56,18%
4. DOBROWOLSKA - PONIEWIERSKI                          51.45%
 5. LOTOCKA - JARMULA                                              50,00%
 6. IMBURSKA - BUKOWSKI                                          49,054%
 7. SKORSKA - KOTELON                                               48,25%
 8. KOBIS - KOBIS                                                             43.49%
 9. DRESZER - WASOWICZ                                              40,32%


14 08 2019r.

 Analiza rozgrywek dostępna TUTAJ

 1. KOZLOWSKI - SZKOLUT                                         62,70%
 2. LOTOCKA - JARMULA                                             57,94%
 3. SCIENSKI - PRZYBYLO                                            57,14%
 4. PREWENDOWSKI - EWA                                          54,76%
 5. BUKOWSKI - IRENA                                                  47,62%
 6. MONIKA - ADAM                                                       41,27%
 7. SKORSKA - KOTELON                                              40,48%
 8. DRESZER - WASOWICZ                                            38,10%

9 08 2019r,


  Analiza rozgrywek dostępna TUTAJ
 1,  DRWAL - WIESIA                                                     64,13%
 2. KOBIS - KOBIS                                                         60,16%
 3. LOTOCKA - JARMULA                                           54,76%
 4. SZKOLUT - PONIEWIERSKI                                  53,81%
 5. DRESZER - WASOWICZ                                          52,22%
 6. PEKALA - SEREMET                                                47,46%
 7. SKORSKA - KOTELON                                             45,87%
 8. KOZLOWSKI - GLOWACKI                                      44,29%
9. GABRIEL - DOBROWOLSKA                                    37,30%


 7 08 2019r.

  Analiza rozgrywek dostępna TUTAJ

1. SZKOLUT - PONIEWIERSKI                                    64,79%
2. LOTOCKA - JARMULA                                             56,98%
3.PRZYBYLO - SCIENSKI                                             55,42%
4 PEKALA - SEREMET                                                  51,25%.
  IMBURSKA - BUKOWSKI                                          51,25%
6. GABRIEL - DOBROWOLSKA                                  51,04%
7. KOBIS - KOBIS                                                          48,65%
8. KOZLOWSKI - GLOWACKI                                     48,44%
9. DRESZER - WASOWICZ                                           46,04%
10. SKORSKA - KOTELON                                           44.48%
11. MONIKA - ADAM                                                   41,67%

2 08 2019r.
 
 Analiza rozgrywek dostępna TUTAJ

1. KOBIS - KOBIS                                                         60,95%   .
 2. LOTOCKA - JARMULA                                          53,81%
 3..GABRIEL  PREWENDOWSKI                                 52,62%
   BUKOWSKI - PONIEWIERSKI                                  52,62%                               
 5. KOZLOWSKI - GLOWACKI                                     50,24%
 6. DOBROWOLSKA - SZKOLUT                                45,48%                                      
 7. SKORSKA - KOTELON                                            44,29%


2 08 31 07 2019r.

  Analiza rozgrywek dostępna TUTAJ


1.SZKOLUT - DOBROWOLSKA                                       58,33%
2. PRZYBYLO - SCIENSKI                                                57,74%
3. LOTOCKA - JARULA                                                     5714%
4. WASOWICZ - DRESZER                                                56,55%
 5. SKORSKA - KOTELON                                                  54,75%
6.-STAUD - PREWENDOWSKI                                          48,82%
7. KOBIS - KOBIS                                                                 47,62%
8. IMBURSKA - BUKOWSKI                                               41,67%
9. GLOWACKI - KOZLOWSKI                                             39,88%
10. MONIKA - ADAM                                                           37,50%


 26 07 2019r.

 Analiza rozgrywek dostępna TUTAJ

1. SZKOLUT - PONIEWIERSKI                                           63,69%
 2. LOTOCKA - JARMULA                                                   59,52%
 3. BAWIEC - STAUD                                                            53,175
     GLOWACKI - KOZLOWSKI                                           53,17%
 5. IMBURSKA - WASOWICZ                                             48,41%
 6. KOTELON - SKORSKA                                                   42,86%
7. KOBIS - KOBIS                                                                 41,27%
 8. BUKOWSKI - DRESZER                                                 38,10%


 24 07 2019r,

 1. PRZYBYLO - SCIENSKI                                              63,87%
 2. LOTOCKA - JARMULA                                               61,37%
 3. KOBIS - KOBIS                                                             54,07%
 4. SKORSKA - KOTELON                                               51,69%
 5. KOZLOWSKI - GLOWACKI                                        50,63%
 6. DOBROWOLSKA - SZKOLUT                                    48,79%
 7. STAUD - PREWENDOWSKI                                        46,50%
 8. BUKOWSKI - DRESZER                                               42,50%
 9. IMBURSKA - WASOWICZ                                           40,05% 19 07 2019r.

 1. STAUD - PREWENDOWSKI                                      76,87%
 2. IMBURSKA - WASOWICZ                                         50,00%
     KOBIS - KOBIS                                                            50,00%
4. BUKOWSKI - DRESZER                                              40,62%
    KOTELON - SKORSKA                                                40,62%


 17 07 2019r.
 Analiza rozgrywek dostępna TUTAJ
 1.. KOTELON - SKORSKA                                             60,95%
 2. SZKOLUT - DOBROWOLSKA                                  60,16%
3. BUKOWSKI - DRESZER                                             56,98%
4. STAUD - PREWENDOWSKI                                       54,60%
5. PRZYBYLO - SCIENSKI                                             49,05%
6. KOBIS - KOBIS                                                             45,87%
7. IMBURSKA - WASOWICZ                                          45,08%
8. SEREMET - PEKALA                                                   43,65%
    LOTOCKA - JARMULA                                                43,65%


12 07 2019r.


  Analiza rozgrywek dostępna TUTAJ


 1. SEREMET - BUKOWSKI                                      67,50%                                                
2. LOTOCKA - JARMULA                                         54,40%
3. STAUD - BAWIEC                                                  51,50%
4. KOBIS - KOBIS                                                       50,83%
5. SZKOLUT - PREWENDOWSKI                             46,50%
6. IMBURSKA - WASOWICZ                                     44,88%
7. SKORSKA - KOTELON                                          44,29%


 10 07 2019r.

  Analiza rozgrywek dostępna TUTAJ

1. SCIENSKI - PREWENDOWSKI                                          69,84%
2. KOBIS - KOBIS                                                                     56,35%
3. IMBURSKA - BUKOWSKI                                                   54,76%
4. SKORSKA - KOTELON                                                        52,38%
5. STAUD - SZKOLUT                                                              48,41%
6. SEREMET - PEKALA                                                           43,65%
7. LOTOCKA - JARMULA                                                        42,86%
8. GLOWACKI - KOZLOWSKI                                                 31,25% 5 07 2019r,

 Analiza rozgrywek dostępna TUTAJ


 1. PREWENDOWSKI - SZKOLUT                                        62,50%
 2. GABRIEL - GABRIEL                                                        57,14%
 3. KOBIS - KOBIS                                                                   50,00%
 4. KOZLOWSKI - GLOWACKI                                              47,50%
 5. PEKALA - SEREMET                                                          42,11%
 6. IMBURSKA - BUKOWSKI                                                 36,35%


3 07 2019r.

  Analiza rozgrywek dostępna TUTAJ


1. SCIENSKI - PREWENDOWSKI                                     57,74%
2. STAUD - PRZYBYLOWICZ                                           56,55%
3. SKORSKA - KOTELON                                                 55,36%
4. GLOWACKI - KOZLOWSKI                                          54,17%
5. SZKOLUT - BENDKOWSKI                                          52,38%
6. LOTOCKA - BUKOWSKI                                              47,62%
7. GABRIEL - GABRIEL                                                    46,63%8
8. SEREMET - PEKALA                                                     44,64%
9. IMBURSKA - WASOWICZ                                            44,05%
10. KOBIS - KOBIS                                                             41,07%28 06 2019r.

   Analiza rozgrywek dostępna TUTAJ

 1. PREWENDOWSKI - SZKOLUT                                            59,76%
     SEREMET - BUKOWSKI                                                        59,76%
 3. LOTOCKA - KOZLOWSKI                                                    55,00%
 4. GABRIEL - GABRIEL                                                             51,43%
 5. KOBIS  KOBIS                                                                         49,05%
 6. IMBURSKA  DRESZER                                                          46,67%
 7. SKORSKA - KOTELON                                                          38,33%


26 06 2019r.

  Analiza rozgrywek dostępna TUTAJ


1. SCIENSKI - PREWENDOWSKI                                          65,87%
2. IMBURSKA - WASOWICZ                                                 64,28%
3. KOZLOWSKI - PONIEWIERSKI                                        50,00%
4. STAUD - SZKOLUT                                                             49,21%
5. SKORSKA - KOTELON                                                      47,62%
6. SEREMET - PEKALA                                                          44,44%
7. KOBIS - KOBIS                                                                    43,65%
8. LOTOCKA - BUKOWSKI                                                  
34,92%

14 06 2019r.
   Analiza rozgrywek dostępna TUTAJ

1. LOTOCKA - KOZLOWSKI                                              59,52%
2. SZKOLUT - PRZYBYLOWICZ                                       57,28%
3. GABRIEL - GABRIEL                                                      53,97%
4. KOBIS - KOBIS                                                                 53,81%
5, SKORSKA - KOTELON                                                   50,63%
6. BAWIEC - STAUD                                                            49,84%
7. DRESZER - BUKOWSKI                                                 48,25%
    SEREMET - PEKALA                                                       48,25%
9. .IMBURSKA - WASOWICZ                                              37,94% 12 06 2019r.

   Analiza rozgrywek dostępna TUTAJ

1. KOBIS - KOBIS                                                              65,71%
 2. STAUD - PRZYBYLOWICZ                                        57,78%
 3. DRESZER - SKRUPSKI                                               56,35%
4. LOTOCKA - BUKOWSKI                                             52,38%
5. KOZLOWSKI - GLOWACKI                                        48,25%
6. DOBROWOLSKA - SZKOLUT                                   47,46%
 7. INBURSKA - WASOWICZ                                          46,67%
 8. BAWIEC - DZIK                                                           45,87%
9. SEREMET - PEKALA                                                   39,52%

5 06 2019r.

   Analiza rozgrywek dostępna TUTAJ

1. KOZLOWSKI - GLOWACKI                                             64,88%
2.DOBROWOLSKA - SZKOLUT                                          61,90%
3. KOBIS - KOBIS                                                                  51,79%
4. GABRIEL - GABRIEL                                                       51,19%
5. SEREMET - PEKALA                                                        50,60%
6. IMBURSKA - WASOWICZ                                               47,62%
7. LOTOCKA - BUKOWSKI                                                  46,43%
8. PRZYBYLO - SCIENSKI                                                   45,24%
9. BAWIEC - DZIK                                                                 42,26%
10. STAUD - PONIEWIERSKI                                               38,10%


31 05 2019r.

  Analiza rozgrywek dostępna TUTAJ

1. SKORSKA - KOTELON                                  59,37%
2.KOBIS - KOBIS                                                 56,19%
   STAUD - BAWIEC                                             56,19%
4. SZKOLUT - DOBROWOLSKA                       54,60%
5. IMBURSKA - WASOWICZ                              53,81%
6. GABRIEL - GABRIEL                                      51,59%
7. KOZLOWSKI - GLOWACKI                           49,05%
8. SEREMET - DRESZER                                    40,32%
9. BUKOWSKI - LOTOCKA                                38,89%

29 05 2019r.


 Analiza rozgrywek dostępna TUTAJ

1. KOBIS = KOBIS                                           56,35%
2. SCIENSKI - SZKOLUT                                54,76%
3. GLOWACKI - PONIEWIERSKI                  53,17%
4. SEREMET - PEKALA                                  52,38%
5. LOTOCKA - BUKOWSKI                           50,79%
6. STAUD - BAWIEC                                       47,62%
7. DOBROWOLSKA - DRESZER                  43,65%
8. IMBURSKA - WASOWICZ                        41,27%


24 05 2019r

 Analiza rozgrywek dostępna TUTAJ


1. STAUD - BAWIEC                                        56,19%
2. KOBIS - KOBIS                                             55,00%
    SKORSKA - KOTELON                               55,00%
4. SZKOLUT - SCIENSKI                                 53,81%
5. SEREMET - PEKALA                                   47,86%
    IMBURSKA - WASOWICZ                          47,86%
7. BUKOWSKI - GLOWACKI                          44,29% 22 05 20019r.


  Analiza rozgrywek dostępna TUTAJ


 1. SCIENSKI - SZKOLUT                                       64,92%
 2. KOBIS - KOBIS                                                   63,33%
3. KOZLOWSKI - GLOWACKI                               55,40%
 4. SEREMWT - PEKALA                                        54,60%
     SKORSKA - KOTELON                                     54,60%
 6. IMBURSKA - WASOWICZ                                50,63%
7. STAUD - DZIK                                                     42,70%
8. BUKOWSKI - PONIEWIERSKI                         41,27%
 9. DRESZER - SPOSKI                                           32,54%
17 05 2019r.
  Analiza rozgrywek dostępna TUTAJ


 1. SCIENSKI - SZKOLUT                                            71,25%
 2. KOBIS - KOBIS                                                        50,00%
 3. GLOWACKI - KOZLOWSKI                                   48,75%
 4. IMBURSKA - WASOWICZ                                     47,50%
 5.SEREMET - PEKALA                                               43,75%
 6. BUKOWSKI - SPORSKI                                          38,75%
 15 05 2019R.
 Analiza rozgrywek dostępna TUTAJ
 1, KOZLOWSKI - GLOWACKI                                     61,25%
 2. IMBURSKA - WASOWICZ                                        53,75%
 3. KOBIS - KOBIS                                                           51,25%
 4. BUKOWSKI - SEREMET                                           50,00%
 5. SZKOLUT - DOBROWOLSKA                                  45,00%
 6. PRZYBYLO - SCIENSKI                                            38,75%

 10 05 2019r.

 1 DOBROWOLSKA - SZKOLUT                              60,00%
 2. BUKOWSKI - SEREMET                                       55,00%
3  SKORSKA - KOTELON                                          50,00%
 4. LOTOCKA - JARMULA                                        45,00%
 5. WASOWICZ - IMBURSKA                                   40,00%8 05 2019r.

 Analiza rozgrywek dostępna TUTAJ

1. KOTELON - SKORSKA                                       57,14%
2.KOBIS - KOBIS                                                      55,56%
3. PRZYBYLO - SCIENSKI                                      53,81%
4. PEKALA - SEREMET                                           51,43%
    SZKOLUT - PONIEWIERSKI                              51,43%
6. BUKOWSKI - LOTOCKA                                    49,09%
7. IMBURSKA - WASOWICZ                                  48,25%
8. SPORSKI - WOLOCH                                          47,46%
JARMULA - KADZIELA                                          45,87%

 26 04 2019r.

 Analiza rozgrywek dostępna TUTAJ

1.PEKALA - SEREMET                                       64,92%
2. KOBIS - KOBIS                                                59,37%
3. SUPROWSKI - MRAZ                                     58,37%
4. SZKOLUT - DOBROWOLSKA                      55,40%
 5. IMBURSKA - WASOWICZ                            52,22%
 6. GABRIEL - STAUD                                        48,25%
 7. LOTOCKA - BUKOWSKI                              44,44%
 8. DRESZER - PONIEWIERSKI                         40,48%
 9. GLOWACKI - JARULA                                    36,35% 24 04 2019r.

  Analiza rozgrywek dostępna   Tutaj

1.SZKOLUT - PONIEWIERSKI - STAUD               56,35%
2. KOTELON - SKORSKA                                        51,59%
   KOBIS - KOBIS                                                       51,59%
   GLOWACKI - KOZLOWSKI                                  51,59%
5. IMBURSKA - WASOWICZ                                   50,00%
6. SEREMET - PEKALA                                            48,41%
7. GABRIEL - GABRIEL                                           46,43%
43,65%87. BUKOWSKI - LOTOCKA                                   


 5 04 2019r.

  Analiza rozgrywek dostępna Tu

1. KOZLOWSKI - GLOWACKI                                    61,25%
2. IMBURSKA - WASOWICZ                                      52,50%
3. KOBIS - KOBIS                                                         51,25%
4. BAWIEC - DZIK                                                        47,50%
5. SEREMET - PEKALA                                               45,00%
6. LOTOCKA - BUKOWSKI                                         42,50%


 3 04 2019r.

 Analiza rozgrywek dostępna  Tutaj

 1. JARMULA - PONIEWIERSKI                                 66,25%
 2. PRZYBYLO - SCIENSKI                                         60,00%
 3. GLOWACKI - KOZLOWSKI                                   59,58%
 4. KOBIS - KOBIS                                                        52,50%
      SKORSKA - KOTELON                                          52,50%
 6. SEREMET - PEKALA                                               51,25%
 7. BAWIEC - DZIK                                                        47,92%
 8. SZKOLUT - MROZ                                                   47,50%
 9. IMBURSKA - WASOWICZ                                      43,75%
 10. STAUF - PREWENDOWSKI                                  42,08%
 11. BUKOWSKI - LOTOCKA                                       40,00%
 12. FUDALA - FUDALA                                               36,67%

 30 03 2019r.

Analiza rozgrywek dostępna  Tu

1. LOTOCKA - BUKOWSKI                                         66,07%
2. KOZLOWSKI - GLOWACKI                                     61,90%
3. SZULC - JARMULA                                                  59,52%
4. GABRIEL - PREWENDOWSKI                                57,74%
5. KOBIS - KOBIS                                                          57,14%
6. STAUD - BAWIEC                                                      44,05%
7. SEREMET - DRESZER                                               41,07%
   IMBURSKA - WASOWICZ                                         41,07%
9. SKORSKA - KOTELON                                             36,31%
10 DOBROWOLSKA - SZKOLUT                                 35,12%

 27 03 2019R.

Analiza rozgrywek dostępna  Tu

1. LOTOCKA - BUKOWSKI                                    58,54%
2. SZULC - JARMULA                                             55,42%
3. SEREMET - PEKALA                                          52,60%
4. KOBIS - KOBIS                                                    52,29%
5. DRESZER - WASOWICZ                                     51,77%
6. GLOWACKI - KOZLOWSKI                               51,56%
7. SZKOLUT - MROZ                                              51,25%
8. STAUD - PREWENDOWSKI                              48,65%
9. GABRIEL - GABRIEL                                         46,56%
    SCIENSKI - PRZYBYLO                                     46,56%
11. BAWIEC - DZIK                                                  44,76%

 22 o3 2019r.

Analiza rozgrywek dostępna     Tu

1. LOTOCKA - BUKOWSKI                           60,95%
2. DOBROWOLSKA - SZKOLUT                  57,78%
3. GABRIEL - PREWEN DOWSKI                53,02%
4. BAWIEC - STAUD                                      52,22%
5. KOBIS - KOBIS                                           50,63%
6. GABRIEL - IMBURSKA                            50,00%
7. KOZLOWSKI - GLOWACKI                     47,62%
8. KOTELON - SKORSKA                            46,67%
9. DRESZER - WASOWICZ                           41,11%

 20 03 2019r.

 Analiza rozgrywek dostępna   Tu

1. GABRIEL - GABRIEL                                57,91%
2. SZKOLUT - MROZ                                    55,00%
3. KOBIS - KOBIS                                          54,17%
4. SEREMET - PEKALA                                53,75%
5. GLOWACKI - KOZLOWSKI                     52,50%
6. STAUD - PONIEWIERSKI                         51,25%
    DZIK - BAWIEC                                          51,25%
8. PRZYBYLO - SCIENSKI                            50,00%
9. FUDALA - FUDALA                                   46,25%
10. JARMULA - SZULC                                  45,00%
11. LOTOCKA - BUKOWSKI                        44,17%
12. IMBURSKA - WASOWICZ                      38,75%

15 03 2019r.


Analiza rozgrywek dostępna  Tu

1. DOBROWOLSKA - SZKOLUT                          58,57%
2. STAUD - BAWIEC                                               57,14%
3. IMBURSKA - WASOWICZ                                 56,35%
4. KOBIS - KOBIS                                                    55,40%
    JARMULA - SZULC                                             55,40%
6. KOZLOWSKI - GLOWACKI                               51,43%
7. GABRIEL - GABRIEL                                         48,25%
8. LOTOCKA - BUKOWSKI                                   42,70%
9. SEREMET - PEKALA                                          34,76%

13 03 2019r.


  Analiza rozgrywek dostępna  Tu
1. KOZLOWSKI - GLOWACKI                                    65,00%
2. LOTOCKA - BUKOWSKI                                         64,44%
3, JARMULA - SZULC                                                 56,11%
 4.GABRIEL - GABRIEL                                              55,00%
5. PRZYBYLO - SCIENSKI                                          53,89%
6. KOBIS - KOBIS                                                         52,22%
7. FUDALA - FUDALA                                                 49,44%
8. STAUD - PONIEWIERSKI                                        48,89%
9. IMBURSKA - WASOWICZ                                       47,22%
10. SKORSKA - KOTELON                                          46,11%
11. SEREMET - PEKALA                                               45,00%
12. BAWIEC - DZIK                                                       39,44%
13. DOBROWOLSKA - DRESZER                               37,22%


 8 03 2019r.

Analiza rozgrywek dostępna  Tu

 1. GABRIEL - PREWENDOWSKI                             65,42%
2. BAWIEC - STAUD                                                   60,83%
3. JARMULA - SZULC                                                 58,33%
4. SEREMET - PEKALA                                             57,08%
5. PRZYBYLO - SCIENSKI                                        56,67%
6. SZKOLUT - DOBROWOLSKA                              51,67%
7. GLOWACKI - KO0ZLOWSKI                                50,00%
8. K0BIS - K0BIS                                                         49,17%
9. BUKOWSKI - WASOWICZ                                    44,58%
10. IMBURSKA - PRZYBYLOWICZ                         37,08%
11. LOTOCKA - DRESZER                                         35,42%
12. KOTELON - SKORSKA                                        33,57%
6 03 2019r.

  Analiza rozgrywek dostępna   Tutaj 
1. STAUD - PREWENDOWSKI                                    63,29%
2. SZKOLUT - MROZ                                                   61,67%
3. JARMULA - SZULC                                                 59,38%
4. GABRIEL - GABRIEL                                             55,42%
5. LOTOCKA - GLOWACKI                                       55,10%
6. SEREMET - PEKALA                                             50,21%
7. IMBURSKA - PRZYBYLOWICZ                          47,08%
8. PRZYBYLO - SCIENSKI                                        45,31%
9. BUKOWSKI - WASOWICZ                                   41,35%
10. KOBIS - KOBIS                                                     40,83%
11. BAWIEC - DZIK                                                    40,31%


 1 03 2019r.

   Analiza rozgrywek dostępna Tutaj 

1. KOBIS - KOBIS                                                    57,94%
2. GABRIEL I GABRIEL                                          56,35%
3. IMBURSKA - PRZYBYLOWICZ                        54,76%
4. WASOWICZ - BUKOWSKI                                 50,00%
5. STAUD - BAWIEC                                                45,24%
    DOBROWOLSKA - SZKOLUT                            45,24%
    SKORSKA - KOTELON                                        45,24%
    LOTOCKA - GLOWACKI                                     45,24%

27 02 2019r.


 Analiza rozgrywek dostępna   Tuta

1. KOBIS - KOBIS                                                    62,92%
2. PRZYBYLO - SCIENSKI                                    57,08%
3. SZKOLUT - MROZ                                              56,67%
4. GABRIEL - GABRIEL                                         53,75%
5. IMBURSKA - PRZYBYLOWICZ                       52,50%
6. SEREMET - PEKALA                                          51,25%
7. BUKOWSKI - WASOWICZ                                50,42%
     LOTOCKA - GLOWACKI                                  50,42%
9. STAUD - PONIEWIERSKI                                  44,17%
10. BAWIEC - DZIK                                                 41,25%
11. KADZIELA - JARMULA                                   40,42%
12. DOBROWOLSKA - DRESZER                         39,17%22 02 2019r.

Analiza rozgrywek dostępna   Tuta

1. SKORSKA - KOTELON                                 64,52%
2. STAUD - BAWIEC                                          57,38%
3. KOBIS - KOBIS                                              50,24%
4. SEREMET - KADZIELA                                49,05%
   KOZLOWSKI - GLOWACKI                          49,05%
6. GABRIEL - IMBURSKA                                46,67%
7. BUKOWSKI - WASOWICZ                            43,10%

20 02 2019r.


Aaliza rozgrywekn dostępna  Tuta 

1. GABRIEL - GABRIEL                                    65,48%
2. SZKOLUT - MROZ                                         63,10%
3. KOBIS - KOBIS                                               58,93%
4. DZIK - BAWIEC                                              54,76%
5. KOZLOWSKI - GLOWACKI                          52,98%
6. SEREMET - KADZIELA                                43,45%
7. IMBURSKA - DRESZER                                42,26%
8. LOTOCKA - ROBERT                                     41,07%
9. STAUD - PONIEWIERSKI                              39,88%
10. WASOWICZ - BUKOWSKI                          38,10%
 15 02 2019r,

  Analiza rozgrywek dostępna   Tutaj

 1. KOZLOWSKI - GLOWACKI                                          59,76%
 2. STAUD - BAWIEC                                                          58,57%
 3, KOBIS - KOBIS                                                               52,62%
 4. DOBROWOLSKA - SZKOLUT                                     51,43%
 5. LOTOCKA - DRESZER                                                  50,24%
 6. WASOWICZ - BUKOWSKI                                            46,67%
7. IMBURSKA - KADZIELA                                               40,71%
13 02 2019r.

  Analiza rozgrywek dostępna  Tutaj


1. DZIK - BAWIEC                                                              60,83%
    PRZYBYLO - SCIENSKI                                                60,83%
3. SZKOLUT - JARMULA                                                  55,83%
    KADZIELA - SEREMET                                                 55,83%
5. KOBIS - KOBIS                                                               53,33%
6. WASOWICZ - BUKOWSKI                                            50,00%
 7. LOTOCKA - ROBERT                                                    48,75%
8. IMBURSKA - PRZYBYLOWICZ                                    47,92%
9 . JACYKIEWICZ - MATUSZCZYK                                 47,08%  
10.-STAUD - PREWENDOWSKI                                        45,83%
11, DOBROWOLSKA - DRESZER                                     38,33%
12.-KOZLOWSKI - GLOWACKI                                        35,42%


 8 02 2019r.

Analiza rozgrywek dostępna   Tutaj

1. IMBURSKA - PRZYBYLOWICZ                                          60,95%
2. GABRIEL - PREWENDOWSKI                                             60,16%
3. LOTOCKA - SEREMET                                                         56,98%
4. WASOWICZ - BUKOWSKI                                                    55,40%
5. STAUD - BAWIEC                                                                  51,59%
6. DOBROWOLSKA - SZKOLUT                                             51,43%
7. DZIURA - JARMULA                                                             42,70%
8. KOBIS - KOBIS                                                                       41,90%
9. GLOWACKI - KOZLOWSKI                                                  38,89%

 6 02 2019r.

Analiza rozgrywek dostępna  Tutaj

1.PRZYBYLO - SCIENSKI                                       63,33%
2. KOBIS - KOBIS                                                     55,83%
3. MROZ - SZKOLUT                                               55,00%
4. STAUD - PREWENDOWSKI                               53,33%
5, LOTOCKA - JARMULA                                       52,08%
6. IMBURSKA - PRZYBYLOWICZ                        51,25%
7. WASOWICZ - BUKOWSKI                                  48,33%
8. KOZLOWSKI - GLOWACKI                                46,67%
9. SEREMET - KADZIELA                                       46,25%
10. GABRIEL - GABRIEL                                         45,42%
11. DOBROWOLSKA - DRESZER                           42,08%
12. DZIK - BAWIEC                                                   40,42%

1 02 2019r.

Analiza rozgrywek dostępna  Tutaj

1. LOTOCKA - GLOWACKI                                          64,52%
2. BUKOWSKI - WASOWICZ                                       55,00%
  . IMBURSKA - PRZYBYLOWICZ                              55,00%
4. SZULC - JARMULA                                                   51,43%
5. BAWIEC - SEREMET                                                 47,86%
6. DOBROWOLSKA - SZKOLUT                                  46,67%
7. KOBIS - KOBIS                                                           39,52%30 01 2019r.
Analiza rozgrywek dostępna  Tutaj

1. KOBIS - KOBIS                                                 71,43%
2. BUKOWSKI - WASOWICZ                              60,71%
3. SZKOLUT - SCIENSKI                                     60,12%
4. STAUD - PREWENDOWSKI                           56,55%
5. DRESZER - DOBROWOLSKA                        53,57%
6. GLOWACKI - LOTOCKA                                48,81%
7, GABRIEL - GABRIEL                                      44,64%
8. IMBURSKA - PRZYBYLOWICZ                    38,69%
9. MROZ - PONIEWIERSKI                                 35,71%
10. PEKALA - SEREMET                                     29,76%


23 01 2019r.

Analiza rozgrywek dostępna Tutaj

 1. BUKOWSKI - WASOWICZ                               57,74%
 2. KOBIS - KOBIS                                                  54,76%
 3. IMBURSKA - PRZYBYLOWICZ                      51,79%
 4. MROZ - PONIEWIERSKI                                  51,19%
     JARMULA - SZULC                                           51,19%
 6. GABRIEL - GABRIEL                                       50,00%
 7. STAUD - PREWENDOWSKI                            49,40%
 8. GLOWACKI - KADZIELA                                47,62%
     BAWIEC - DZIK                                                 47,62%
 10. DOBROWOLSKA - DRESZER                       38,69%

 18 01 2019r.

Analiza rozgrywek dostępna Tutaj

1. SZULC - JARMULA                                              64,13%
     GABRIEL - GABRIEL                                         64,!3%
3. GLOWACKI - KADZIELA                                   59,37%
4. KOBIS - KOBIS                                                     53,81%
5. BUKOWSKI - WASOWICZ                                 51,59%
6. SZKOLUT - DOBROWOLSKA                          47,46%
7. SEREMET - PEKALA                                          44,44%
8. LOTOCKA - ROBERT                                         38,73%
9. STAUD - BAWIEC                                               36,35%


 16 01 2019r.


Analiza rozgrywek dostępna Tutaj


1. STAUD - PREWENDOWSKI                                         62,19%
2. SZKOLUT - DOBROWOLSKA                                     58,02%
3. SEREMET - PEKALA                                                    56,98%
4. GLOWACKI - KOZLOWSKI                                         56,46%
5. MROZ - PONIEWIERSKI                                              53,85%
6. WASOWICZ - BUKOWSKI                                           48,65%
    KOBIS - KOBIS                                                              48,65%
8. PRZYBYLO - SCIENSKI                                               44,27%
    IMBURSKA - PRZYBYLKIEWICZ                              44,27%
10. BAWIEC - DZIK                                                           43,96%
11SZULC - JARMULA                                                       42,71%
 11 01 2019r.

 1. GABRIEL - PREWENDOWSKI                                    59,72%
 2. STAUD - BAWIEC                                                          58,33%
3. DRWAL - SZKOLUT                                                       56,94%
 4. SZULC - JARMULA                                                       51,39%
 5. BUKOWSKI - GLOWACKI                                           50,00%
 6. IMBURSKA - SEREMET                                              37,50%
 7. LOTOCKA - ROBERT                                                   36,11%


 9 01 2019r.


Analiza rozgrywek dostępna Tutaj

1. KOZLOWSKI - GLOWACKI                                  60,16%
2. SZKOLUT - MROZ                                                 57,78%
3. STAUD - PREWENDOWSKI                                 56,19%
4. BUKOWSKI - LOTOCKA                                     54,60%
5. SEREMET - PEKALA                                             51,43%
6. IMBURSKA - LESZEK                                           50,63%
7. KOBIS - KOBIS                                                        49,84%
8. DOBROWOLSKA - DRESZER                               42,06%
9. BAWIEC - DZIK                                                       37,30%


 4 01 201`9r.


Analiza rozgrywek dostępna Tutaj


1. BUKOWSKI - GLOWACKI                                           57,50%
2. LOTOCKA - ROBERT                                                   56,25%
  PEKALA - SEREMET                                                     56,25%
4. KOBIS - KOBIS                                                             50,00%
 5. JARMULA - SZKOLUT                                               43,75%
 6. STAUD - PREWENDOWSKI                                       36,25%

02 01 2019r

Analiza rozgrywek dostępna Tutaj

 1. BUKOWSKI - WOSOWICZ                                         64,52%
2. SZULC - JARMULA                                                      55,00%
3. IMBURSKA - SEREMET                                               50,24%
4. KOBIS - KOBIS                                                              49,05%
   DOBROWOLSKA - DRESZER                                      49,05%
6. PRZYBYLO - SCIENSKI                                               46,67%

7. STAUD - SZKOLUT                                                       45,48%