Wyniki


 16 01 2019r.


Analiza rozgrywek dostępna Tutaj


1. STAUD - PREWENDOWSKI                                         62,19%
2. SZKOLUT - DOBROWOLSKA                                     58,02%
3. SEREMET - PEKALA                                                    56,98%
4. GLOWACKI - KOZLOWSKI                                         56,46%
5. MROZ - PONIEWIERSKI                                              53,85%
6. WASOWICZ - BUKOWSKI                                           48,65%
    KOBIS - KOBIS                                                              48,65%
8. PRZYBYLO - SCIENSKI                                               44,27%
    IMBURSKA - PRZYBYLKIEWICZ                              44,27%
10. BAWIEC - DZIK                                                           43,96%
11SZULC - JARMULA                                                       42,71%
 11 01 2019r.

 1. GABRIEL - PREWENDOWSKI                                    59,72%
 2. STAUD - BAWIEC                                                          58,33%
3. DRWAL - SZKOLUT                                                       56,94%
 4. SZULC - JARMULA                                                       51,39%
 5. BUKOWSKI - GLOWACKI                                           50,00%
 6. IMBURSKA - SEREMET                                              37,50%
 7. LOTOCKA - ROBERT                                                   36,11%


 9 01 2019r.


Analiza rozgrywek dostępna Tutaj

1. KOZLOWSKI - GLOWACKI                                  60,16%
2. SZKOLUT - MROZ                                                 57,78%
3. STAUD - PREWENDOWSKI                                 56,19%
4. BUKOWSKI - LOTOCKA                                     54,60%
5. SEREMET - PEKALA                                             51,43%
6. IMBURSKA - LESZEK                                           50,63%
7. KOBIS - KOBIS                                                        49,84%
8. DOBROWOLSKA - DRESZER                               42,06%
9. BAWIEC - DZIK                                                       37,30%


 4 01 201`9r.


Analiza rozgrywek dostępna Tutaj


1. BUKOWSKI - GLOWACKI                                           57,50%
2. LOTOCKA - ROBERT                                                   56,25%
  PEKALA - SEREMET                                                     56,25%
4. KOBIS - KOBIS                                                             50,00%
 5. JARMULA - SZKOLUT                                               43,75%
 6. STAUD - PREWENDOWSKI                                       36,25%

02 01 2019r

Analiza rozgrywek dostępna Tutaj

 1. BUKOWSKI - WOSOWICZ                                         64,52%
2. SZULC - JARMULA                                                      55,00%
3. IMBURSKA - SEREMET                                               50,24%
4. KOBIS - KOBIS                                                              49,05%
   DOBROWOLSKA - DRESZER                                      49,05%
6. PRZYBYLO - SCIENSKI                                               46,67%
7. STAUD - SZKOLUT                                                       45,48%