środa, 22 stycznia 2014

Czy wiesz, że:

W Polsce jest ponad 400 Uniwersytetów Trzeciego Wieku, które skupiają około 70 tysięcy słuchaczy (w Małopolsce 48).
Liczba słuchaczy UTW na 10 tyś. mieszkańców w podziale na województwa:świętokrzyskie
8
małopolskie
9
podkarpackie  
19
lubuskie          
27


średnia dla Polski
17Udział mieszkańców 55+ w wolontariacie deklaruje 12%.
Średnia krajów Unii Europejskiej 27%.Kształcenie i szkolenie populacji w wieku 50 – 74 lata w procentach:


Ogółem
Mężczyźni
Kobiety
Polska                 
0,9%
0,8%
1,0%
Unia Europejska
4,2%
3,6%
4,8%


Uczestnictwo osób dorosłych w edukacji wyraźnie odstaje od średniej UE (w Polsce 0,6 w Unii 3,6% ) co daje nam jedno ostatnich miejsc w krajach UE. Zatem koniecznością staje się edukacja osób starszych, nisko wykształconych gdyż pozostaje to w ścisłym związku z brakiem aktywności ekonomicznej i społecznej. Szczególnie dotyczy to grup społecznych pozostających w niekorzystnej sytuacji w tym zagrożonych ubóstwem, chorych, samotnych, niepełnosprawnych itp.
Przykłady dobrej praktyki w zakresie edukacji osób starszych w krajach UE wskazuje, że skuteczna oferta edukacyjna nie może być powieleniem tradycyjnej edukacji typu szkolnego.