poniedziałek, 28 lutego 2022

 

  LUTY 2022R

                                   PTK                Udział w turniejach

 1. BOGDA                     53                  8

2. ANNA                          44                8

3. KAZIA                          40                8

4. ADAM                          39                8

 5.  ANDRZEJ                    37               7

 6.  RYSZARD                   35,5             8

7. STASZEK                      35                8 

 8. TADEUSZ                      35                8

9. IRENA                           28,5             8

10. JUREK                          28,5              8

 

  W TURNIEJU UDZIAŁ WZIĘŁO 25 OSÓB.