niedziela, 26 lipca 2020

Komunikat

W związku z gwałtownym wzrostem zachorowań w woj. małopolskim proszę o zwiększenie dyscypliny przestrzegania przepisów anty covid. 

 1. Na wejściu używamy środków do dezynfekcji rąk (karty przechodzą przez wszystkie ręce). Dozownik znajduje się przy wejściu.

2. W czasie zmian stolików nakładamy maseczki.

3. "Nie plączemy" się po sali, zmiana stolików następuje równocześnie na komendę. 

4. Osoby, które w ostatnim czasie brały udział w spotkaniach typu wesela itp. szczególnie w rejonie Nowego Sącza i Bochni powinny z własnej inicjatywy powstrzymać się od udziału w spotkaniach.


Pamiętajmy, że jesteśmy grupą szczególnego ryzyka zakażeniem. Bezpieczeństwo całej grupy zależy od samokontroli i samodyscypliny każdego z nas,