poniedziałek, 20 kwietnia 2020

Uniwersytet domowy

Strategia manipulacji C.D.
8. Promowanie przeciętności:
    -społeczeństwo ma uważać, że bycie wulgarnym i źle wykształconym jest okej.

9. Wzmacnianie u ludzi poczucia winy:
    -człowiek sam sobie jest winnym swoich niepowodzeń,
    -powinien żyć w poczuciu winy i dewaluacji własnych wartości prowadzonej, aż do depresji,
    -w tym stanie osoba staję się bierna i nie zdolna do podejmowania działań mających na celu                 jakąkolwiek zmianę,
    -bierność oznacza brak działań.

10. Poznawanie ludzi lepiej, niż oni są w stanie poznać siebie: 
    -dzięki ogromnemu rozwoju nauki powstała przepaść pomiędzy zasobami wiedzy dostępnej dla szerokich mas      a elitami władzy,
    -elity władzy są w stanie posiąść zaawansowaną wiedzę na temat jednostki jaki całych                         społeczeństw, co pozwala im poznać człowieka lepiej niż on sam może poznać siebie.

             A więc pełna kontrola.