niedziela, 26 kwietnia 2020

Uniwersytet domowy

Wyrzuceni z historii         Bezprym.

-     Czy ten przeklęty książę wyrżną w pień całe elity państwa piastowskiego.
-     Pierwsze ludobójstwo polaków.


Na skutek nieposłuszeństwa ojca (Bolesław Chrobry) został odsunięty od sukcesji, którą przeją jego przyrodni brat Mieszko II.
On też poślubił Rychezę wcześniej zaręczoną z Bezprymem. Mieszko II po przejęciu władzy wypędza z kraju Bezpryma, jak i jego młodszego brata (udają się na Ruś).                            Władze przejął w 1031r. wykorzystując najazd Niemców i Rusinów, który współcześnie uważany jest przez historyków za pierwszy rozbiór Polski. Swój mroczny terror zaczyna od spalenia na stosie urzędników, oślepienia i wykastrowania rycerzy wiernych Mieszkowi II Zamordowany w 1032r. przez jednego ze swoich dworzan. 


Jego krótkie mściwe i krwawe panowanie kończy dzieje mocarstwa zbudowanego przez Chrobrego. Kraj nie podniósł się z upadku. Zaledwie kilka lat później dochodzi do przepędzenia nowego księcia Kazimierza i zupełnego rozpadu władzy zwierzchniej. 

- Węgrzy zabierają Słowacczyznę, 

- Czesi - Morawy, 

- Niemcy - Łużyce, 

- Duńczycy -  Pomorze,

- Rusini - Grody Czerwieńskie, 

- Masław - Cześnik u Mieszka II obwołuję się księciem Mazowsza,

- Brzetysław - Książę Czeski doszczętnie łupi Wielkopolskę,                                                                                 a w drodze powrotnej zajmuje Śląsk.

-Polska na pół wieku traci status królestwa, zostaje marginalnym księstwem.