środa, 22 kwietnia 2020

Uniwersytet domowy - wiedza o społeczeństwie.

Buntownicy:

-kreatywni liderzy, reformatorzy czy zwyczajni przestępcy.

"Bunt jest wpisany w naturę człowieka, aby istnieć człowiek musi się buntować."
                                                                                                                      -Albert Camus

Każde społeczeństwo w swojej historii miało swoich buntowników, byli to możnowładcy, pretendenci do korony, chłopi, reformatorzy religii i inni.
W dzisiejszych czasach są to artyści, muzycy, grupy społeczne, związki zawodowe, pracownicy, grupy etniczne itd.
Niektórzy z nich zmieniali świat. Za jednego z pierwszych buntowników jest uważany mityczny Prometeusz, srodze ukarany za sprzeciwienie się woli bogów.
Bunt może przybierać różne form: od programowej bierności, manifestację inności, protestu, aż do agresji.
Najjaskrawiej przejawia się w przełomach politycznych powodując zmianę biegu historii (np.: reformacja, rewolucje, powstania).
W czasach dzisiejszych jest często wykorzystywany przez grupy społeczne, związki zawodowe i wszystkich niezadowolonych z polityki społecznej.
W czasach dzisiejszych bunt stał się towarem marketingowym i efektowną pozą dla mediów, jest wykorzystywany przez elity rządzące do umacniania i utrwalania władzy.
                                                                                         Do czasu.