niedziela, 23 lutego 2020

Norma społeczna - przyjęty w danej grupie sposób zachowania jednostki jako wskaźnik właściwego postępowania w danej sytuacji.

Tyle Wikipedia.

Własna interpretacja norm społecznych wcześniej czy później musi doprowadzić do konfliktu. Szczególnie przykre gdy te normy narusza ktoś pełniący funkcje społecznego zaufania.
Nie mają problemów z respektowaniem norm społecznych ludzie o kompetencjach intelektualnych i moralnych. Konflikty tego typu narastają w dłuższym okresie czasu. Niestety przy biernej postawie większości grupy.