sobota, 14 listopada 2015

Wybrane fragmenty regulaminu gry TZBS

 

74. WŁAŚCIWE ZACHOWANIE I ETYKIETA

 

A. Właściwa postawa gracza
1. Uprzejmość
- gracz powinien zawsze i wobec wszystkich zachować uprzejmą postawę.
2. Grzeczność w słowach i w postępowaniu
- gracz powinien usilnie wystrzegać się wszelkich komentarzy lub zachowań, które mogłyby zdenerwować lub też wprowadzić w zakłopotanie innego gracza albo zepsuć przyjemność gry.

3. Przestrzeganie zasad prawidłowego postępowania
- każdy gracz powinien przestrzegać jednolitego, poprawnego sposobu zagrań i zgłaszania zapowiedzi.

B. Etykieta

 - ze względów kurtuazyjnych gracz powinien unikać:
 1. Nieokazywania dostatecznej uwagi przebiegowi gry.
 2. Wygłaszania zbędnych komentarzy podczas licytacji i rozgrywki.
 3. Odłączania karty od swojej ręki zanim przypadnie na niego kolejność zagrywania.
 4. Zbędnego przedłużania rozgrywki (np. kontynuowania jej mimo zupełnej pewności wzięcia wszelkich pozostałych lew) w celu rozproszenia uwagi przeciwnika.
 5. Przywołanie sędziego i zwracania się do niego w sposób niegrzeczny wobec niego lub wobec innych uczestników.

C. Naruszenie procedury 
- za naruszenie procedury uznaje się:
 1. Używanie różnych określeń - innych niż przepisowe - dla wyrażenia tej samej zapowiedzi.
 2. Okazywanie zadowolenia albo niezadowolenia z jakiejś zapowiedzi lub zagrania.
 3. Ujawnienie przewidywania lub zamiaru wzięcia albo oddania lewy zanim zagrano w niej wszystkie karty.
 4. Wypowiadanie komentarza lub szczególne zachowanie się podczas licytacji albo rozgrywki - np. zmierzając do skierowania uwagi na ważny fakt czy też na liczbę lew brakujących do osiągania sukcesu.
 5. Patrzenie w sposób znaczący na innego gracza podczas licytacji albo rozgrywki czy też przeglądanie się jego ręce z zamiarem  rozpoznania kart lub zauważenia miejsca, z którego wyjmuję kartę (niemniej nie jest postępowaniem niewłaściwym skorzystanie z informacji uzyskanej przez nieumyślne zobaczenie karty przeciwnika).
 6. Okazywanie wyraźnego braku dalszego zainteresowania rozdaniem (np. przez złożenie kart)
 7. Zmienianie tempa licytacji albo rozgrywki, w celu rozpraszania uwagi przeciwnika.
 8. Opuszczanie miejsca przy stole - bez wyraźnej potrzeby - przed ogłoszeniem końca rundy.


76. WIDZOWIE

 

 

A. Zachowanie podczas licytacji i rozgrywki
1. Oglądanie tylko jednej ręki
- widz nie powinien oglądać ręki więcej niż jednego gracza, chyba że uzyska na to pozwolenie.
2. Reakcja widza
- w trakcie rozdania widz nie ma prawa okazywać jakiejkolwiek reakcji na przebieg licytacji lub rozgrywki.
3. Odruchy i komentarze
- podczas trwania rundy widz musi się powstrzymywać od wszelkiego rodzaju odruchów i komentarzy (włączając rozmowę z graczem).
4. Troska o gracza
- widz nie ma prawa w jakiejkolwiek sposób przeszkadzać.

B. Udział widza w grze
 - widz nie ma prawa zwrócić uwagi na żadną nieprawidłowości ani błąd, jak również wypowiadać się w kwestii dotyczącej faktu czy też przepisu, chyba że o taką wypowiedź zostanie poproszony przez sędziego.