poniedziałek, 30 grudnia 2013

Nowa polityka senioralna


Na lata 2014 - 2020 rząd przyjął założenia długofalowej polityki senioralnej. To pierwszy ogólnopolski program dla osób starszych.
Główne założenia to:
  • Aktywność zawodowa osób 50+. Wzrost zatrudnienia osób powyżej 50 roku życia do 50% w roku 2020 w tym wspieranie kobiet - to główne założenie programu "Solidarność pokoleń".
  • Aktywność społeczna osób starszych. 280 milionów na aktywizacje społeczną seniorów przewiduje nowy rządowy program na rzecz aktywności społecznej osób starszych (ASOS) w latach 2014 - 2020. Z środków tych będą mogły skorzystać m.in. ogranizacje pozarządowe, osoby prawne, spółdzielnie socjalne, fundacje, itp. 
Pełny tekst na stronach MPiPS