Wyniki


16 03 2018R.

Analiza rozgrywek dostępna Tuta

1. A KOBIS - J KOBIS                                              63,89%     

2. K SEREMET - M WASOWICZ                             56,94%

3. E STAUD - A BAWIEC                                         52,78%

4. I NOWICKA - B DOBROWOLSKA                        48,61%

5. B SZULC - R JARMULA                                      45,83%

6. Z GLOWACKI - M KADZIELA                             43,06%

7. J DRESZER - H MATUSZCZYK                          38,89%14 03 2018r.

Analiza rozgrywek dostępna Tuta

1. M PREWENDOWSKI - Z SZKOL,UT                      60,19%  
  A KOIBIS - J KOBIS                                                 60,19%
3. B DOBROWOLSKA - I NOWICKA                         50,00%

. E STAUD - S MROZ              
                                50,00%
5. H MATUSZCZYK - J DRESZER                            49,07%
6. Z GLOWACKI - M KADZIELA                                  49,07

7. B SZULC - R JARMULA                                          47,62%

8. E DZIK - A BAWIEC                                                47,22%


9.M LOTOCKA- B BUKOWSKI                                   37,04%

9 03 2018r.

Analiza rozgrywek dostępna Tuta

1. Z Szkolut - M Prewendowski                                          70,24%

 2.  Z Glowacki - L Kozlowski                                              60,12%

3. A Kobis - J Kobis                                                             54,17%

4. K Seremet - S Pekala                                                      52,38%


 5.  A Bawiec - E Staud                                                       50,00%

6.   A Gabriel - L Gabriel                                                     49,40%

 7. B Bukowski - M Wasowicz                                            48,81%                                                                                                 
 8. I Nowicka - B Dobrowolska                                           46,43%


9. L Stachnik - B Szulc                                                        38,10%


10. H Matuszczyk - J Dreszer                                              30,36%

7 03 2018r.
Analiza rozgrywek dostępna Tuta

1. R JARMULA - B SZULC                                              57,74%

2. B BUKOWSKI - M PROKUSZKI                                  57,14%

  Z SZKOLUT - M LOTOCKA                                         57,14%

4.K PRZYBYLO - J SCIENSKI                                      53,57%

  . S MROZ - E STAUD                                                  53,57%

6. E DZIK - A BAWIEC                                                  51,14%

7. A KOBIS - J KOBIS                                                   50,00%

8. I NOWICKA - B DOBROWOLSKA                           45,53%

9. J DRESZER - H MATUSZCZYK                              39,88%


10. K SEREMET - S PEKALA                                      33,93%


02 03 2018r  Analiza rozgrywek dostępna Tutaj

1. Z GLOWACKI - L KOZLOWSKI                                      64,88%

2. Z SZKOLUT - M PREWENDOWSKI                              59,52%
    
3. B BUKOWSKI N- M WASOWQICZ                                56,55%

    A KOBIS - J KOBIS                                                        56,55%

5. B SZUULC - R JARMULA                                              55,36%                 

6. A GABRIEL - L GABRIEL                                              50,00%

7. I NOWICKA - B DOBROWOLSKA                                 42,86%

8. A BAWIEC - E STAUD                                                   41,07%

9. K SEREMET - M KADZIELA                                           36,90% 

10. M LOTOCKA - I IMBURSKA                                         36,31%


28022018r.  Analiza rozgrywek dostępna Tutaj

1.  A GABRIEL - L GABRIEL                                              60,00%

2. M PREWENDOWSKI - Z SZKOLUT                              59,44%.

3. B SZULC - R JARMULA                                                 56,11%

 4. B BUKOWSKI - M WASOWICZ                                      54,44%

5. A KOBIS - J KOBIS                                                        53,00%

6. E STAUD - S MROZ                                                       52,78%

7. K SEREMET - M KADZIELA                                          52,00%
               52,00% 
8. H MATUSZCZAK - J DRESZER                                    49,44%

9. E DZIK - A BAWIEC                                                       48,89%
10. L KOZLOWSKI - Z GLOWACKI                                    46.00%
11. K PRZYBYLO - J SCIENSKI                                        43,89%
12. I NOWICKA - B DOBROWOLSKA                               42,22%
13. M LOTOCKA - I IMBURSKA                                        31,67%

w srode i w piatatek gramy w szkole o zwyklej porze  tj. o 15 i 15,3023 02 2018r.  Analiza rozgrywek dostępna Tutaj

1, R Jarmula - B Szulc                                                56,35%

2 A Kobis - J Kobis                                                      54,76

3. I Nowicka - B Dobrowolska                                    52,38%

 S Drwal - B Bukowski                                                52,38%

5.E Staud - A Bawiec                                                  47,62% 

6. K Seremet - M Kadziela                                          46,83%  
 Z Skolut - M Prewendowski                                       46,83%

8. Z Glowacki - L Kozlowski                                        42,86%
21 02 2018r.


*7


Analiza rozgrywek dostępna Tutaj

1, K Przybylo - J Scienski                                              60,12%            

2. Z Szkolut - M Prewendowski                                     55,36%                          

3. A Gabriel - L Gabriel                                                 52,38%

4. K Seremet - S Pekala                                               51,79%

5. S Mroz - E Staud                                                      51,19%

6. I Nowicka - B Dobrowolska                                      50,00%  

7. A Bawiec-  E Dzik                                               48,21%

8. M Lotocka - B Bukowski                                           45,24%
9. B Szulc - M Kadziela                                                43,45%

10. A Kobis - J Kobis       
                                             42,26%


16 02 2018r. Analiza rozgrywek dostępna Tutaj

1. B Szulc- R Jarmula                                      62,042. A Gabriel - L Gabriel                                    57,94%    

 3. Szkolut - M Prewendowski                         53,97%

 4. Z Glowacki - L Kozlowski                             50,93

 5. I Nowicka - B Dodrowolska                          50,00%
      
  A Kobis - J Kobis                                            50,00%

7. A Bawiec - E Staud                                     46,30%
8. B Bukowski - M Prokuszki                            45,37%
9. K Seremet - M Jacykiewicz                         31,48%
14 02 2018r.   Analiza rozgrywek dostępna Tutaj

1. Maria Lotocka - Ryszard Jarmula                                        60,71% 
2. Mariusz Prewendowski - Zbigniew Szkolut                          57,14%
3. Zygmunt Glowacki - Lech kozlowski                                    55,95%
4. Kazimiera Przybylo - Jozef Scienski                                    54.17% 
5. Anna kobis - Jerzy Kobis                                                     53,57%
6. Ewa Staud - Stanislaw Mroz                                               51,19%
7. Maria Jacykiewicz - Boguslaw Bukowski                            50,60%
8. Irena Nowicka Bozena Dobrowolska                                  44,05%
9. Andrzej Bawiec - Edward Dzik                                            41,07%
10. Kazimierz seremet - Stanislaw Pekala                              31,53%
 


9 02 2018r  Analiza rozgrywek dostępna Tutaj

1. B Szulc - R Jarmula                                       64,29%
 2. E Staud - A Bawiec                                       58;33%
3. A Kobis - J Kobis                                           57,41%
4. B Bukowski - M Wasowicz                             54,63%
5. Z Glowacki - L Kozlowski                              50,93%
6. H Matuszczyk - J Dreszer                              45,37%
7. I Nowicka - B Dobrowolska                           41,67%
8. I Imburska - Lidia Stachnik                           39,81%
9. 
9.K Seremet - S Pekala                                    37,30%
7 02 2018r Analiza rozgrywek dostępna TU


1. K Przybylo - J Scienski                                       61,98%
2. I Nowicka - B Dobrowolska                                 61,46%
3. E Staud - S Mroz                                                 60,71%
4. A Bawiec - E Dzik                                               57,74%
5. B Szulc - R Jarmula                                            56,76%
6. B Bukowski - M Wasowicz                                  51,79%
7 .A Kobis -= J Kobis                                             45,83%

.8. M Prewendowski - L Kozlowski                        44,64%    
9. S Pekala - K Seremet                                        42,26%
 10. J Dreszer - H Matuszczyk                               36,31%
11 . H Mekal - I Imburska                                       26,79%
                                                

02.02.2018r    Analiza rozgrywek dostępna Tutaj

1. A Bawiec - S Drwal                                          61,90%
2. A Kobis - J Kobis                                              61,11%
3. M Wasowicz .- B Bukowski                              56,35%
4. Lidia Stachnik - I Imburska                               55,56%
5. B Szulc - R Jarmula                                         50,79%6.                               
6.Z Glowacki - L Kozlowski                                   45,24%
 7. I Nowicka - B Dobrowolska                             37,30%
8. K Seremet - S Pekala                                      31,75%
31.01.2018r    Analiza rozgrywki dostępna Tutaj

1 Z Glowacki - L Kozlowski                                         67,50%
2. B Szulc - R Jarmula                                                61,67%
3. K Przybylo - J Scienski                                            60.00%
4. K Seremet - S Mroz                                                52,08%
5. A Koibis - J Kobis                                                    49,58%
6. M Wasowicz - B Bukowski                                      48,75%
7. M Prewendowski - S Drwal                                      47,92%
  A Bawiec - E Dzik                                                      47,92%
9. I Nowicka - B Dobrowolska                                      47,50%     
10. L Stachnik - M Jacykiewicz                                    42,92%
11. H Matuszczyk - J Dreszer                                      37,50%
12, H Mekal - I Imburska                                              36,67%
26.01.2018r    Analiza rozgrywki dostępna TU

1. K .SEREMET + S PEKALA                                       63,69%2. 
2. A KOBIS + J KOBIS                                                  61,90%

3. L KOZLOWSKI + Z GLOWACKI                               60,94%
4. M WASOWICZ + M PROKUSZKI                              60,12%
5. S DRWAL + M PREWENDOWSKI                            54,17%
6. A GABRIEL + L GABRIEL                                         51,04%
7. R JARMULA + B SZULC                                           46,88%
8. J DRESZER + H MATUSZCZYK                                41,07%
9. L STACHNIK + I IMBURSKA                                      40,48%
10. I NOWICKA + B DOBROWOLSKA                           38,69%
11. M LOTOCKA + M KADZIELA                                    29,76%24.01.2018r    Analiza rozgrywki dostępna TU

1. Ewa Staud + Stanislaw Mroz                                      64,72%
2. SEREMET+ S PEKALA                                              61,50%
3. A GABRIEL + L GABRIEL                                           61,11%
4. L STACHNIK ' M JACYKIEWICZ                                58,48%
5. M PREWENDOWSKI + S DRWAL                             57,43%
6. K PRZYBYLO + J SCIENSKI                                      55,28%
7. Z GLOWACKI + L KOZLOWSKI                                 52,19%
8. B SZULC + R JARMULA                                            50,52%
9. H MEKAL + I IMBURSKA                                           45,11%
10. A KOBIS + J KOBIS                                                  44,29%
11. B BUKOWSKI + M WASOWICZ                               43,60%
12. H MATUSZCZAK + J DRESZER                              43,05%
13. A BAWIEC + E DZIK                                                 39,03%
14. I NOWICKA + B DOBROWOLSKA                            38,58%
15. M LOTOCKA + M KADZIELA                                     38,04%
19.01.2018r    Analiza rozgrywki dostępna TU
1 A Gabriel - L Gabriel                                           57,14%
2. A Kobis - J Kobis                                                56,35%
3. B Dobrowolska - I Nowicka                                54,76%
4. M Prewendowski - Z Szkolut                              53,97%
5. B Szulc - R Jarmula                                             48,41%
6. E Staud - A Bawiec                                              46,03%
7. B Bukowski - M Wasowicz                                  42,86%
8. I imburska - K Seremet                                         40,48%
17.01.2018r.    Analiza rozgrywki dostępna TU
1.Z Szkolut - M. Prewendowski                               63,88%
2. I Nowicka - B Dobrowolska                                 59,02%
3. E Staud - S Mroz                                                   51,86%
4. W Kotelon - S Drwal                                            51,21%
5. A Bawiec - E Dzikj                                                         50,00%
6. A Kobis - J Kobis                                                           49,72%
7. A Gabriel - L Gabriel                                                      49,22%
8. M Lotocka - R Jarmula                                                  48,61%
9. L Stachnik - M Jasykiewicz                                            47,91%
10. H Matuszczak - B Kraewczyk                                      47,56%
11. B Bukowski - M Wasowicz                                            47,12%
12. Z Glowacki - L Kozlowski                                              46,00%
13. k Seremet - I Imburska                                                  44,79%
14. H Mekal - J Dreszer                                                       40,79% 12 stycznia 2018r.   Analiza rozgrywki dostępna TU
1. B SZULC - R JARMULA                                65,48%
2. B BUKOWSKI - M WASOWICZ                    59,52%
3. K PRZYBYLO - J SCIENSKI                         58,93%
4. A KOBIS - J KOBIS                                      52,38%
5. Z GLOWACKI - L KOZLOWSKI                    48,81%
6. H MEKAL - I NOWICKA                                 46,43%
7. A GABRIEL - L GABRIEL                              44,64%
8. Z SZKOLUT - M PREWENDOWSKI              43,45%
9. A BAWIEC - E STAUD                                   41,07%
10. k sEREMET - M KADZIELA                          39,29%


10 stycznia 2018r.   Analiza rozgrywki dostępna TU
1 M.WĄSOWICZ - B.BUKOWSKI                                 66.10
2 E.DZIK - A.BAWIEC                                                   60.10
3. A.GABRIEL - L.GABRIEL 59.81
4  M JACYKIEWICZ - L STACHNIK                              54,86%
5 M.PREWENDOWSKI - Z.SZKOŁUT 54.57
6 B.SZULC - R.JARMUŁA 51.71
7 E.STAUD - S.MRÓZ                                                 51.43
8. A KOBIS - J KOBIS                                                 47,33%  
9+. H MEKAL - J DRESZER                                       44,67%
10 K.SEREMET - M.KĄDZIELA                                 44.29
11 H.MATUSZCZAK - B.KRAWCZYK                       36.00

12 I.NOWICKA - B.DOBROWOLSKA 29.14


5 stycznia 2018r. -  Analiza rozgrywki dostępna TU


1. A Gabriel - L Gabriel                                     58,73%
2. A Kobis - J Kobis                                           57,94%
3. A Bawiec - E Staud                                        57,14%
4. K Seremet - Z Glowacki                                53,97%
5. M Prewendowski - Z Szkolut                        49,21%
6. B Bukowski - M Wasowicz                           46,83%
7. L Stachnik- M Jacykiewicz                           38,89%
8. M Lotocka - B Szulc                                      37,30%


3 stycznia 2018r. -  Analiza rozgrywki dostępna TU
1. B Bukowski - M Wasowicz                                  65,12%
2. A Kobis - J Kobis                                                 60,88%
3. K Przybylo - J Scienski                                        60,26%
4. A Gabriel - L Gabriel                                           57,79%
5. B. Szulc - R Jarmula                                             56,17%
6. A Bawiec - E Dzik                                                55,11%
7, Z Szkolut - S Mroz                                                53,43%
8. M Kadziela - K Seremet                                        52,47%
9. Z Glowacki - F Wawrzon                                      52,39%
10B Dobrrowolska - I Nowicka                                48,38%
11. L Stachnik - M Jacykiewicz                                 42,98%
12. Ewa Staud - M Lotocka                                       36,88%
13. B Krawczyk - H Matuszczak                               30,63%
14. H Mekal - J Dreszer                                              26,47%