Wyniki

16 11 2018r.

   Analiza rozgrywek dostępna Tuta

1. KOBIS - KOBIS                                                  64,52%
2. GABRIEL - GABRIEL                                       58,57%
3. PEKALA - SEREMET                                       56,19%
4. STAUD - PREWENDOWSKI                           52,62%
5. LOTOCKA - GLOWACKI                                47,86%
6. WASOWICZ - BUKOWSKI                              46,67%
7. SZULC - JARMULA                                         33,57%
14 11 2018r.

   Analiza rozgrywek dostępna Tuta


1. SEREMET - PEKALA                                                    62,70%
2. PRZYBYLO - SCIENSKI                                               58,73%
3. GABRIEL - GABRIEL                                                    52,38%
4. BUKOWSKI - WASOWICZ                                           50,00%
5. KOBIS - KOBIS                                                              48,41%
6. GLOWACKI - LOTOCKA                                              47,62%
7. SZULC - JARMULA                                                      45,24%
8. DZIK - KADZIELA                                                        34,92%


 9 11 2018r.

  Analiza rozgrywek dostępna Tuta

1.STAUD - SZKOLUT                                                         60,00%
2. GABRIEL - GABRIEL                                                     57,50%
3. KOBIS - KOBIS                                                               51,25%
4. SZULC - JARMULA                                                       48,25%
5. LOTOCKA - GLOWACKI                                               43,75%
6. SEREMET - PEKALA                                                    38,75% 7 11 2018r.

   Analiza rozgrywek dostępna Tuta

1. WASOWICZ - BUKOWSKI                                                   62,70%
2. GABRIEL - GABRIEL                                                           60,32%
3. SZULC - JARMULA                                                              57,38%
4. PEKALA - SEREMET                                                           50,79%
5. STAUD - SZKOLUT                                                              50,00%
   PRZYBYLO - SCIENSKI                                                       50,00%
7. GLOWACKI - LOTOCKA                                                     41,27%
8. KOBIS - KOBIS                                                                     32,54%26 10 2018r.

  Analiza rozgrywek dostępna Tuta


 1/ BUKOWSKI - WASOWICZ                                                  58,75%
 2. SEREMET - IMBURSKA                                                       57,50%
 3. GLOWACKI - LOTOCKA                                                     50,00%
     JARMULA - SZULC                                                             50,00%
 5. SZKOLUT - DRWAL                                                            46,25%
 6. DOBROWOLSKA - STAUD                                                37,50%24 10 2018r.


 Analiza rozgrywek dostępna Tuta


 1. PEKALA - SEREMET                                                              57,14%
 2. STAUD - SZKOLUT                                                                 55,56%
3., KOZLOWSKI - GLOWACKI                                                  53,17%
 4. BUKOWSKI - WASOWICZ                                                   51,59%
 5. PRZYBYLO - SCIENSKI                                                       50,59%
 6. SZULC - JARMULA                                                              47,62%
 7. KOBIS - KOBIS                                                                      43,65%
8. LOTOCKA - PONIEWIERSKI                                               40,48%
 19 10 2018r.

 Analiza rozgrywek dostępna Tuta

1.DRESZER -SZKOLUT                                                               59,21%

2.JARMULA - SZULC                                                                  58,75%

3. KOBIS -KOBIS                                                                        50,00%

4. SEREMET -PEKALA                                                             46,25%

5. BAWIEC - STAUD                                                                   43,42%

6. BUKOWSKI - MIKULSKA                                                    42,50%

17 102018R.


Analiza rozgrywek dostępna Tuta

1.BUKOWSKI- PONIEWIERSKI                                               59,38%
2. GABRIEL - GABRIEL                                                            58,54%
3. SEREMET - PEKALA                                                            56,27%
4. PRZYBYLO -SCIENSKI                                                       53,85%
5. KOBIS - KOBIS                                                                      52,81%
   JARMULA N- SZULC                                                             52,81%
7. GLOWACKI - KOZLOWSKI                                                 50,73%
8. PREWENDOWSKI - STAUD                                                46,04%
9. BAWIUEC - DZIK                                                                 45,31%
10. IMBURSKA - DRESZER                                                    44,48%
11. MIKULSKA - MISIEWICZ                                                  39,27%


12 10 2018r.

Analiza rozgrywek dostępna Tuta

1. SZULC - SZKOLUT                                                70,00%
2. DZIURA - BUKOWSKI                                           55,00%
3. KOBIS - KOBIS                                                       48,75%
4. BAWIEC - STAUD                                                   43,75%
5. DRESZER - STACHNIK                                         42,50%
6. GABRIEL - GABRIEL                                            40,00%


 10 10 2018r.


Analiza rozgrywek dostępna Tuta

1. KOBIS - KOBIS                                                             65,00%
2. SEREMET - PEKALA                                                   57,08%
3. GLOWACKI - KOZLOWSKI                                        54,58%
4. PRZYBYLO - SCIENSKI                                             54,17%
5. KADZIELA - BUKOWSKI                                           51,67%
   BAWIEC - DZIK                                                            51,67%
7. SZULC - JARMULA                                                     49,17%
8. STAUD - PONIEWIERSKI                                         48,33%
9. SZKOLUT - PROKUSZKI                                          47,92%
10 .GABRIEL - GABRIEL                                              46,67%
11. STACHNIK - MIKULSKA                                        42,92%
12. IMBURSKA - DRESZER                                          30,83%

 5 10 2018r.


Analiza rozgrywek dostępna Tuta


1. SZULC - JARMULA                                                59,76%
2. BAWIEC - STAUD                                                  58,57%                                
3. GABRIEL - GABRIEL                                            52,62%
   BUKOWSKI - KADZIELA                                      52,62%
5. SEREMET - PRZYBYLOWIEC                             49,05%
6. KOBIS - KOBIS                                                      45,48%
7. DOBROWOLSKA - MIKULSKA                          41,90%


3 10 2018r.


Analiza rozgrywek dostępna Tuta

1 GLOWACKI - KOZLOWSKI                                    57,78%
2. GABRIEL - GABRIEL                                             55,56%
3. SZULC - JARMULA                                               54,76%
4. IMBURSKA - DRESZER                                       53,81%
   KOBIS - KOBIS                                                       53,81%
6. STAUD - BAWIEC                                                  53,02%
7. SEREMET - PEKALA                                            49,05%
8. PONIEWIERSKI - KADZIELA                              45,08%
9, SZKOLUT - BUKOWSKI                                      37,13$

 28 09 2018r.


Analiza rozgrywek dostępna Tuta


1. GABRIEL - GABRIEL                                                62,16%
2. SZKOLUT - SZULC                                                   59,78%
3. BAWIEC - STAUD                                                     53,81%
4. BUKOWSKI - DRESZER                                          50,24%
5. GLOWACKI - KOZLOWSKI                                    49,09%
6. KOBIS - KOBIS                                                         46,67%
7. KOTELON - GRAZYNA                                          38,33%


 21 09 2018r.


Analiza rozgrywek dostępna Tuta

1. GABRIEL - GABRIEL                                                       65,71%
2. PRZYBYLO - SCIENSKI                                                  64,52%
3. BUKOWSKI - SZKOLUT                                                 52,62%
4. KOBIS - KOBIS                                                                 47,86%
5. BAWIEC - STAUD                                                            45,48%
6. IMBURSKA - DRESZER                                                  41,90%
   SZULC - GLOWACKI                                                        41,90%


 19 09 2018r.


Analiza rozgrywek dostępna Tuta


1. MROZ - WAWRZON                                                     66,15%
2. SZULC - PEKALA                                                        57,81%
3. GABRIEL - GABRIEL                                                 56,77%
4. PREWENDOWSKI - BUKOWSKI                              56,46%
5. LOTOCKA - DZIURA                                                 55,42%
6.SZKOLUT - STAUD                                                     52,81%
7. GLOWACKI - KOZLOWSKI                                      51,77%
8. KOBIS - KOBIS                                                          46,04%
9. STACHNIK - JACYKIEWICZ                                   44,48%
10. IMBURSKA - DRESZER                                          36,67%
BAWIEC - DZIK                                                             35,62%11.

 7 09 2018r.


Analiza rozgrywek dostępna Tuta

1. GABRIEL - GABRIEL                                                            65,00%
2. BUKOWSKI - STAUD                                                             60,00%
3. KOBIS - KOBIS                                                                      52,50%
4. SEREMET - KADZIELA                                                       45,00%
5. SZULC - WASOWICZ                                                           41,25%
6, STACHNIK - JACYKIEWICZ                                               36,25%


 5 09 2018r.

Analiza rozgrywek dostępna Tuta

1. PREWENDOWSKI - KADZIELA                                             60,16%
2. GABRIEL - GABRIEL                                                               59,37%
3. BUKOWSKI - LOTOCKA                                                        56,35%
4. KOBIS - KOBIS                                                                        56,19%
5. GLOWACKI - KOZLOWSKI                                                   53,02%
6. JACYKIEWICZ - STACHNIK                                                  46,02%
7. PRZYBYLO - DOBROWOLSKA                                            45,87%
8. SZULC - PEKALA                                                                   41,90%
9. DRESZER - IMBURSKA                                                         41,11%

 31 08 2018r,


Analiza rozgrywek dostępna Tuta

1. BUKOWSKI - LOTOCKA                                                       65,00%
2. KOBIS - KOBIS                                                                        62,50%
3. SZULC - JARMULA                                                                 51,25%
4. SEREMET - PEKALA                                                              43,75%
5. STAUD - SZKOLUT                                                                 40,00%
6. IMBURSKA - DRESZER                                                         37,50%
 %29 08 2018r
Analiza rozgrywek dostępna Tutaj

1. SZKOLUT - DRWAL                                         64,29%
2. KOBIS N- KOBIS                                               63,10%,
3. IMBURSKA - DRESZER                                  61,90%
4. BUKOWSKI - LOTOCKA                                52,98%
5. BAWIEC - STAUD                                            50,60%
6. JARMULA - SZULC                                         50,00%
7. SEREMET - PEKALA                                      42,26%
8. STACHNIK - JACYKIEWICZ                         39,88%
9. PRZYBYLO - DOBROWOLSKA                    38,10%
10. GLOWACKI - KADZIOELA                         36,90%


 24 08 2018r.


Analiza rozgrywek dostępna Tutaj

1. PREWENDOWSKI - JARMULA                                        71,67%
2. BUKOWSKI - LOTOCKA                                                   57,38% 
    SZKOLUT - PONIEWIERSKI                                             57,38%
4. STAUD - BAWIEC                                                               50,24%
5. KOBIS - KOBIS                                                                   46,67%
6. SEREMET - PEKALA                                                         39,52%
7. IMBURSKA - DRESZER                                                    37,14%

 22 08 2018r.

Analiza rozgrywek dostępna Tutaj

1. PRZYBYLO - DOBROWOLSKA                                 61,11%
2. BUKOWSKI - LOTOCKA                                            60,32%
3. JARMULA - SZULC                                                     55,56%
4. SZKOLUT - SEREMET                                               53,17%
5. STAQUD - PREWENDOWSKI                                   47,62%
6. KOBIS - KOBIS                                                           46,83%
7. GLOWACKI - KOZLOWSKI                                      43,65%
8. IMBURSKA - DRESZER                                            31,75%

14 08 2018r.

1. IMBURSKA - DRESZER                                                 62,50%
 2. GABRIEL - GABRIEL                                                    58,40%
 3. STAUD - PREWENDOWSKI                                         44,80%
 4. GLOWACKI - KOZLOWSKI                                         43,80%
 5. BUKOWSKI - DZIURA                                                  40,60%                      
 10 08 2018r.

Analiza rozgrywek dostępna Tutaj

1. KOBIS - KOBIS                                                               60,00%
2. BUKOWSKI - DZIURA                                                  57,50%
3. BAWIEC - STAUD                                                          55,00%
4. JARMULA - SZULC                                                       51,25%
5. GLOWACKI - KADZIELA                                             40,00%
6. IMBURSKA - DRESZER                                                36,25% 8 08 2018r.
Analiza rozgrywek dostępna Tutaj
 1. GLOWACKI - KADZIELA                                                 56,35%
 2. STACHNIK - JACYKIEWICZ                                            55,56%
 3. SZKOLUT - PREWENDOWSKI                                        53,97%
 4. KOBIS - KOBIS                                                                   52,38%
    BUKOWSKI - LOTOCKA                                                    52,38%
 6. JARMULA - SZULC                                                            50,00%
 7. BAWIEC - STAUD                                                               42,06%
 8. IMBURSKA - DRESZER                                                    37,30%

3 08 2018r.

Analiza rozgrywek dostępna Tutaj

1. GLOWACKI - KOZLOWSKI                                                  68,24%
2. SZULC - PEKALA                                                                   53,97%
3. KOBIS - KOBIS                                                                        52,38%
4. STACHNIK - JACYKIEWICZ                                                 49,21%
5. STAUD - SZKOLUT                                                                 46,83%
6. GABRIEL - GABRIEL                                                             43,65%
   IMBURSKA - DOBROWOLSKA                                            43,65%
8. BUKOWSKI - LOTOCKA                                                       42,06%

1 08 2018r.

Analiza rozgrywek dostępna Tutaj

1. KOBIS - KOBIS                                                               59,58%
 2. SZKOLUT - PREWENDOWSKI                                   58,33%           
3. KOTELON - DRWAL                                                      56,17%
4. JARMULA - SZULC                                                        51,77%
    BUKOWSKI - LOTOCKA                                               51,77%
    GABRIEL - GABRIEL                                                     51,77%
    KADZIELA - DRESZER                                                   51,77%
8. GLOWACKI - KOZLOWSKI                                            49,48%
9. STAUD - PONIEWIERSKI                                               48,65%
10. IMBURSKA - DOBROWOLSKA                                  40,83%
    . STACHNIK - JACYKIEWICZ                                       40,83%


 27 07 2018r.

Analiza rozgrywek dostępna Tutaj

1. KOZLOWSKI - GLOWACKI                                          66,25%
2. SEREMET - PEKALA                                                     58,75%
3. BUKOWSKI - DZIURA                                                   52,50%
4. BAWIEC - SZULC                                                           47,50%
5. SZULC - JARMULA                                                       45,00%
6. KADZIELA - DRESZER                                                 30,00%

 25 07 2018r.

Analiza rozgrywek dostępna Tutaj

 1. KOBIS - KOBIS                                                                  60,12%
 2. PRZYBYLO - SCIENSKI                                                   59,52%
 3. GLOWACKI - KOZLOWSKI                                             57,64%
 4. SZKOLUT - PREWEN DOWSKI                                       56,25%
 5. LOTOCKA - BUKOWSKI                                                  55,95%
 6. KADZIELA - DRESZER                                                     54,76%
 7. STAUD - BAWIEC                                                               50,60%
 8. JARMULA - SZULC                                                           47,40%
 9. SEREMET - PEKALA                                                         45,83%
 10. KOTELON - DRWAL                                                        41,07%
 11. IMBURSKA - DOBROWOLSKA                                     23,96%


 18 07 2018r.

Analiza rozgrywek dostępna Tutaj

1. DRWAL - KOTELON                                                       61,11%
2. STAUD - KOBIS                                                               57,94%
3. SZKOLUT - PREWENDOWSKI                                     53,97%
4. SZULC - JARMULA                                                        52,38%
5. KOZLOWSKI - GLOWACKI                                          50,00%
6.BUKOWSKI - LOTOCKA                                                46,03%
7. SEREMET - KADZIELA                                                  42,06%
7. DOBROWOLSKA - IMBURSKA                                    36,51%

11 07 2018r
Analiza rozgrywek dostępna Tutaj

 1. BUKOWSKI - LOTOCKA                                           58,57%
 2. KOBIS - KOBIS                                                           57,38%
 3. SZULC - PONIEWIERSKI                                          56,19%
 4. GLOWACKI - KOZLOWSKI                                      52,62%
 5. STAUD - DZIK                                                            50,24%
 6. SEREMET - PEKALA                                                 44,29%
 7. IMBURSKA - DRESZER                                            40,71%

W dniu 6 07 2018r rozegrano mecz.

druzyna A: M Lotocka, B Bukowski
                  B Szulc , M Prewendowski
druzyna B: E. Staud - A Bawiec
                  K Seremet - S Pekala
Wygrala druzyna B 40:35


4 07 2018r.
Analiza rozgrywek dostępna Tutaj

1. SZKOLUT - PREWENDOWSKI                                 62,54%
2. SEREMET - PEKALA                                                  60,95%
3. JARMULA - SZULC                                                    55,56%
4. STAUD - DZIK                                                             53,02%
5. KOBIS - KOBIS                                                           49,05%
6. BUKOWSKI - LOTOCKA                                           46,67%
7.GLOWACKI - PONIEWIERSKI                                   45,87%
8. PRZYBYLO - SCIENSKI                                            44,44%
9. DRESZER - IMBURSKA                                            41,90%

 29 06 2018r.
Analiza rozgrywek dostępna Tutaj

1. SZKOLUT - PREWENDOWSKI                                  68,10%
2. KOBIS - KOBIS                                                            52,62%
3. STAUD - BAWIEC                                                       51,43%
4. JARMULA -SZULC                                                     50,24%
5. STACHNIK - IMBURSKA                                          49,05%
6. BUKOWSKI - LOTOCKA                                          45,48%
7. SEREMET - PEKALA                                                 43,10%
27 06 2018r.

Analiza rozgrywek dostępna Tutaj

1. SEREMET - PEKALA                                                     58,33%
2. LOTOCKA - BUKOWSKI                                              56,55%
3. IMBURSKA - DRESZER                                               54,76%
4. SCIENSKI - PRZYBYLO                                              54,17%
5.MRAZ - GLOWACKI                                                      52,98%
6. SZKOLUT - PREWENDOWSKI                                  48,21%
7. SZULC - JARMULA                                                     47,62%
8. KOBIS - KOBIS                                                            47,02%
9. STACHNIK - JACYKIEWICZ                                      41,07%
10. DZIK - BAWIEC                                                         39,19%

 W czasie wakacji gramy w srody i piatki w sali nr 6 o godzinie 10,00

15 06 2018r.

jAnaliza rozgrywek dostępna Tut

1. BAWIEC - STAUD                                             58,73%
2. SEREMET - PEKALA                                       57,14%
3. IMBURSKA - STACHNIK                                51,59%
4. SZKOLUT - PREWENDOWSKI                      50,00%
5. JARMULA - SZULC                                         48,41%
6. GLOWACKI - KOZLOWSKI                            47,62%
7. BUKOWSKI - LOTOCKA                               46,83%
8. KOBIS - KOBIS                                                39,68%


13 06 2018r.
Analiza rozgrywek dostępna Tutaj

 1 .PRZYBYLO - PROKUSZKI                                       64,29%
2. GLOWACKI - KOZLOWSKI                                       59,52%
3. SZKOLUT - PREWENDOWSKI                                 58,33%
4. SEREMET - PEKALA                                                  57,14%
5. BUKOWSKI - LOTOCKA                                            52,98%
6. IMBURSKA - DOBROWOLSKA                                50,60%
7. BAWIEC - DZIK                                                           47,02%
8. KOBIS - KOBIS                                                            38,10%
9. STAUD - DRESZER                                                      37,50%
10. JARMULA - SZULC                                                   34,52%

 8 06 2018r.


Analiza rozgrywek dostępna Tutaj

1. GLOWACKI - KOZLOWSKI                                                         62,14%
2. SZULC - SEREMET                                                                       59,76%
3. KOBIS - KOBIS                                                                              56,19%
4. DRESZER - PREWENDOWSKI                                                    55,00%
5. BUKOWSKI - LOTOCKA                                                              50,21%
6. IMBURSKA - STACHNIK                                                              44,29%
7. STAUD - DOBROWOLSKA                                                           32,38%


 6062018 r.


Analiza rozgrywek dostępna Tutaj

1.GLOWACKI - KOZLOWSKI                                            65,45%
2. PRZYBYLO - SCIENSKI                                                 63,33%
3. SZKOLUT - PREWENDOWSKI                                      60,69%
4. KOBIS - KOBIS                                                                49,84%
5. JACYKIEWICZ - STACHNIK                                         49,31%
6. IMBURSKA - DOBROWOLSKA                                    45,87%
7. LOTOCKA - BUKOWSKI                                                43,69%
8, SEREMET - PEKALA                                                      41,90%
9. STAUD - MROZ                                                                39,94%


 30 05 2018r.


Analiza rozgrywek dostępna Tutaj

1. DZIK - BAWIEC                                                   63,10%
   PRZYBYLO - SCIENSKI                                      63,10%
3. SZULC - JARMULA                                            60,71%
4. BUKOWSKI - LOTOCKA                                  58,33%
5. GLOWACKI - KOZLOWSKI                              55,95%
6. SZKOLUT - PREWENDOWSKI                        48,21%
7. STAUT - DRESZER                                            47,02%
8. KOBIS - KOBIS                                                   38,10%
9. IMBURSKA - DOBROWOLSKA                        35,71%
10. STACHNIK - JACYKIEWICZ                          29,75%


 25052018r.
Analiza rozgrywek dostępna Tutaj


1. Lotocka- Bukowski                                              63,10%
2. Szulc - Jarmula                                                    60,60%
3. Kobis - Kobis                                                      56,25%
4. Glowacki - Kozlowski                                        47.50%
5. Gabriel + Gabriel                                                40,00%
6. Stachnik + Lotocka                                              34,21%
 23 05 2018r.

Analiza rozgrywek dostępna Tutaj

1. GABRIEL - GABRIEL                                    66,02%
2. RZYBYLO - SCIENSKI                                 61,46%
3. JARMULA - SZULC                                      57,29%
4. SZKOLUT - PREWENDOWSKI                   56,98%
5. GLOWACKI - KOZLOWSKI                        53,20%
6. DOBROWOLSKA - IMBURSKA                 51,20%
7. STACHNIK - JACYKIEWICZ                      49,30%
8. KOBIS - KOBIS                                             45,52%
   BUKOWSKI - LOTOCKA                              45,52%
10. SEREMET - PEKALA                                 43,44%
11. DZIK - KADZIELA                                      30,03%

18 05 2018r.

Analiza rozgrywek dostępna Tutaj

1. SZKOLUT - BENDKOWSKI                                        67,46%
2. KOBIS - KOBIS                                                             60,32%
3. SCIENSKI - PROKUSZKI                                            55,56%
4. SZULC - JARMULA                                                     51,59%
5. BUKOWSKI - KADZIELA                                           50,79%
6. STACHNIK - IMBURSKA                                            48,41%
7. SEREMET - DOBROWOLSKA                                    35,71%
8. MEKAL - DRESZER                                                      30,16%


11 05 2018

Analiza rozgrywek dostępna Tutaj

1 L STACHNIK - I IMBURSKA                                      67,26%
2. A GABRIEL- L GABRIEL                                           62,50%
3. Z SZKOLUT - M PREWENDOWSKI                         59,52%
4. E STAUD - A BAWIEC                                                53,57%
5. s MROZ - PONIEWIERSKI                                         51,79%
6. B BUKOWSKI - K REREMET                                   50,00%
7. Z GLOWACKI - L KOZLOWSKI                               47,02%
8. R JARMULA - M KADZIELA                                    46,43%
9, B DOBROWOLSKA - J DRESZER                            37,50%
10. A KOBIS - J KOBIS                                                  24,40%

9 05 2018r.

Analiza rozgrywek dostępna Tutaj

 1.E STAUD -  S MROZ                                                      64,88%
2. M PREWENDOWSKI - Z SZKOLUT                           56,55%
3. L KOZLOWSKI - Z GLOWACKI                                  54,78%                                                  
4. A KOBIS - J KOBIS                                                      54,17%
5. A GABRIEL - L GABRIEL                                           52,60%
6. J SCIENSKI - K PRZYBYLO                                        50,56%
7. E DZIK - A BAWIEC                                                     49,40%
8. H MEKAL - J DRESZER                                               46,43%
9. S PEKALA - K SEREMET                                             44,65%
10. B KRAWCZYK - M HORNICKA                                39,98%
11. L STACHNIK - M JACYKIEWICZ                             38,02%


 27 04 2018r.
  Analiza rozgrywek dostępna Tutaj

1. B BUKOWSKI - M KADZIELA                                      55,56%
2. A KOBIS - J KOBIS                                                          54,17%
   B SZULC - R JARMULA                                                  54,17%
4. L STACHNIK - I IMBURSKA                                        48,61%
5.A BAWIEC - E STAUD                                                     47,22%
   Z GLOWACKI - M LOTOCKA                                        47,22%
7, I NOWICKA - B DOBROWOLSKA                               43,06%Turniej (prawie) Majowy  -  25 04 2018 r.  Analiza rozgrywek dostępna Tutaj


 20 04 2018r.  Analiza rozgrywek dostępna Tutaj

1. A KOBIS - J KOBIS                                                      61,11%
2. A GABRIEL - L GABRIEL                                          58,33%
3. Z SZKOKLUT - M PREWENDOWSKI                       55,56%
4. Z GLOWACKI - L KOZLOWSKI                                50,93%
 5. B BUKOWSKI - K SEREMET                                    50,00%
6. I NOWICKA - B DOBROWOLSKA                           48,15%
7. M LOTOCKA - R  JARMULA                                     45,67%
8, L STACHNIK - I IMBURSKA                                    41,67%
9. E STAUD - E DZIK                                                      41,27%


 18 04 2018r.  Analiza rozgrywek dostępna Tutaj

1. Z SZKOLUT - M PREWENDOWSKI                                        62,08%
2. A GABRIEL - L GABRIEL                                                        56,25%
3. K PRZYBYLO - J SCIENSKI                                                    55,42%
4. I NOWICKA - B DOBROWOLSKA                                         54,58%
5. A KOBIS - J KOBIS                                                                   50,42%
6. H MEKAL - J DRESZER                                                           50,00%
7. EWA STAUD - E DZIK                                                              48,33%
8. B KRAWCZYK - HORNICKA                                                  47,50%
9. K SEREMET - S PEKALA                                                         46,25%
10. Z GLOWACKI - L KOZLOWSKI                                            45,83%
11. R JARMULA - M LOTOCKA                                                   45,42%
12. B BUKOWSKI - H MATUSZCZYK                                        37,92%

 13 04 2018r.  Analiza rozgrywek dostępna Tutaj

1. B BUKOWSKI - M WASOWICZ                            61,31%
2. B SZULC - R JARMULA                                         55,95%
3. E STAUD - E DZIK                                                  53,57%
4. J DZIURA - M LOTOCKA                                      ,51,19%
5. Z GLOWACKI - L KOZLOWSKI                           51,19%
6. AKOBIS - J KOBIS                                                  50,60%
7. A GABRIEL - L GABRIEL                                     50,00%
8. K SEREMET - S PEKALA                                     45,83%
9. I IMBURSKA - L STACHNIK                                40,48%
10 . I NOWICKA - B DOBROWOLSKA                   39,98%


11 04 2018r.  Analiza rozgrywek dostępna Tutaj

 1. E STAUD - S MROZ                                             61,40%
 2. J SCIENSKI - K PRZYBYLO                              56,29%
3. R JARMULA - B SZULC                                     54,69%
4. B BUKOWSKI - M LOTOCKA                           50,60%
5. A KOBIS - J KOBIS                                             50,60%
6. K SEREMET - M KADZIELA                              50,60%
 7. Z GLOWACKI - L KOZLOWSKI                        50,00%
 8. H MEKAL - J DRESZER                                      48,81%
 9. Z SZKOLUT - M PREWENDOWSKI                  47,02%
 10, A GABRIEL - L GABRIEL                                 39,29%
 11. I IMBURSKA - H MATUSZCZYK                     37,50%


 6 04 2018 r.  Analiza rozgrywek dostępna Tutaj

 1. AGABRIEL - L GABRIEL                                64,29%
 2. B SZULC - R JARMULA                                  62,70%
 3. A KOBIS - J KOBIS                                          53,70%
 4.  Z SZKOLUT - S BENDKOWSKI                    51,85%
 5. E STAUD - E DZIK                                            48,15%
 6 L STACHNIK - I IMBURSKA                            47,22%
 7. Z GLOWACKI - L KOZLOWSKI                     45,37%
 8. K SEREMET - S PEKALA                                39,81%
 9. M KADZIELA - M WASOWICZ                       32,41%4 04 2018r. Analiza rozgrywek dostępna Tutaj

1. A GABRIEL - L GABRIEL                             63,33%
2. K PRZYBYLO - J SCIENSKI                         58,75%
3. B BUKOWSKI - M WASOWICZ                    58,33%
4. B DOBROWOLS KA - I NOWICKA              57,92%
5. E STAUD - S MROZ                                       55,42%
6. Z GLOWACKI - L KOZLOWSKI                  55,00%
7. Z SZKOLUT - M PREWENDOWSKI           50,83%
8. B SZULC - R JARMULA                               47,50%
9. A KOBIS - J KOBIS                                       45,83%
10. L STACHNIK - M JACYKIEWICZ             42,92%
11. I IMBURSKA - K SEREMET                      35,42%
12. J DRESZER - H MATUSZCZYK                28,75%


23 03 2018r. Analiza rozgrywek dostępna Tutaj

1. Z Szkolut - S Bendkowski                         66,67%
2. A Kobis - J Kobis                                       55,56%
3. B Bukowski - M Wasowicz                       52,27%
4. E Staud - A Bawiec                                   50,00%
5. A Gabriel - L Gabriel                                48,41%
6. I Nowicka - B Dobrowolska                     43,65%
7. K Seremet - S Pekala                                42,26%
8. Z Glowacki - L Kozlowski                       41,27%


21 03 2018r. Analiza rozgrywek dostępna Tutaj

1. A Gabriel - L Gabriel                                    72,02%
2. B Bukowski - M Wasowicz                                    62,50%
3. K Seremet - S Pekala                                           57,14%
4. Z Szkolut - M Prewendowski                               56,55%
5. H Matuszczyk - J Dreszer                                   45,24%
6. M Lotocka - R Jarmula                                         43,45%
7. A Kobis - J Kobis                                                   42,26%
8. E Staud - S Mroz                                                   41,67%
9. A Bawiec - E Dzik                                                  41,07%
10. I Nowicka - B Do browolska                                 38,10%

 

16 03 2018R.  Analiza rozgrywek dostępna Tutaj

1. A KOBIS - J KOBIS                                              63,89%     

2. K SEREMET - M WASOWICZ                             56,94%

3. E STAUD - A BAWIEC                                         52,78%

4. I NOWICKA - B DOBROWOLSKA                        48,61%

5. B SZULC - R JARMULA                                      45,83%

6. Z GLOWACKI - M KADZIELA                             43,06%

7. J DRESZER - H MATUSZCZYK                          38,89%14 03 2018r.  Analiza rozgrywek dostępna Tutaj

1. M PREWENDOWSKI - Z SZKOL,UT                      60,19%  
2. A KOIBIS - J KOBIS                                                 60,19%
3. B DOBROWOLSKA - I NOWICKA                         50,00%

4. E STAUD - S MROZ              
                                50,00%
5. H MATUSZCZYK - J DRESZER                            49,07%
6. Z GLOWACKI - M KADZIELA                                  49,07

7. B SZULC - R JARMULA                                          47,62%

8. E DZIK - A BAWIEC                                                47,22%


9.M LOTOCKA- B BUKOWSKI                                   37,04%

 

9 03 2018r.   Analiza rozgrywek dostępna Tutaj

1. Z Szkolut - M Prewendowski                                          70,24%

 2.  Z Glowacki - L Kozlowski                                              60,12%

3. A Kobis - J Kobis                                                             54,17%

4. K Seremet - S Pekala                                                      52,38%


 5.  A Bawiec - E Staud                                                       50,00%

6.   A Gabriel - L Gabriel                                                     49,40%

 7. B Bukowski - M Wasowicz                                            48,81%                                                                                                 
 8. I Nowicka - B Dobrowolska                                           46,43%


9. L Stachnik - B Szulc                                                        38,10%


10. H Matuszczyk - J Dreszer                                              30,36%

 

7 03 2018r.  Analiza rozgrywek dostępna Tutaj

1. R JARMULA - B SZULC                                              57,74%

2. B BUKOWSKI - M PROKUSZKI                                  57,14%

  Z SZKOLUT - M LOTOCKA                                         57,14%

4.K PRZYBYLO - J SCIENSKI                                      53,57%

  . S MROZ - E STAUD                                                  53,57%

6. E DZIK - A BAWIEC                                                  51,14%

7. A KOBIS - J KOBIS                                                   50,00%

8. I NOWICKA - B DOBROWOLSKA                           45,53%

9. J DRESZER - H MATUSZCZYK                              39,88%


10. K SEREMET - S PEKALA                                      33,93%


 
02 03 2018r  Analiza rozgrywek dostępna Tutaj

1. Z GLOWACKI - L KOZLOWSKI                                      64,88%

2. Z SZKOLUT - M PREWENDOWSKI                              59,52%
    
3. B BUKOWSKI N- M WASOWQICZ                                56,55%

    A KOBIS - J KOBIS                                                        56,55%

5. B SZUULC - R JARMULA                                              55,36%                 

6. A GABRIEL - L GABRIEL                                              50,00%

7. I NOWICKA - B DOBROWOLSKA                                 42,86%

8. A BAWIEC - E STAUD                                                   41,07%

9. K SEREMET - M KADZIELA                                           36,90% 

10. M LOTOCKA - I IMBURSKA                                         36,31%


28 022 018r.  Analiza rozgrywek dostępna Tutaj

1.  A GABRIEL - L GABRIEL                                              60,00%

2. M PREWENDOWSKI - Z SZKOLUT                              59,44%.

3. B SZULC - R JARMULA                                                 56,11%

 4. B BUKOWSKI - M WASOWICZ                                      54,44%

5. A KOBIS - J KOBIS                                                        53,00%

6. E STAUD - S MROZ                                                       52,78%

7. K SEREMET - M KADZIELA                                          52,00%
               52,00% 
8. H MATUSZCZAK - J DRESZER                                    49,44%

9. E DZIK - A BAWIEC                                                       48,89%
10. L KOZLOWSKI - Z GLOWACKI                                    46.00%
11. K PRZYBYLO - J SCIENSKI                                        43,89%
12. I NOWICKA - B DOBROWOLSKA                               42,22%
13. M LOTOCKA - I IMBURSKA                                        31,67%

w srode i w piatatek gramy w szkole o zwyklej porze  tj. o 15 i 15,3023 02 2018r.  Analiza rozgrywek dostępna Tutaj

1, R Jarmula - B Szulc                                                56,35%

2 A Kobis - J Kobis                                                      54,76

3. I Nowicka - B Dobrowolska                                    52,38%

 S Drwal - B Bukowski                                                52,38%

5.E Staud - A Bawiec                                                  47,62% 

6. K Seremet - M Kadziela                                          46,83%  
 Z Skolut - M Prewendowski                                       46,83%

8. Z Glowacki - L Kozlowski                                        42,86%
 

21 02 2018r. Analiza rozgrywek dostępna Tutaj

1, K Przybylo - J Scienski                                              60,12%            

2. Z Szkolut - M Prewendowski                                     55,36%                          

3. A Gabriel - L Gabriel                                                 52,38%

4. K Seremet - S Pekala                                               51,79%

5. S Mroz - E Staud                                                      51,19%

6. I Nowicka - B Dobrowolska                                      50,00%  

7. A Bawiec-  E Dzik                                               48,21%

8. M Lotocka - B Bukowski                                           45,24%
9. B Szulc - M Kadziela                                                43,45%

10. A Kobis - J Kobis       
                                             42,26%


16 02 2018r. Analiza rozgrywek dostępna Tutaj

1. B Szulc- R Jarmula                                      62,042. A Gabriel - L Gabriel                                    57,94%    

 3. Szkolut - M Prewendowski                         53,97%

 4. Z Glowacki - L Kozlowski                             50,93

 5. I Nowicka - B Dodrowolska                          50,00%
      
  A Kobis - J Kobis                                            50,00%

7. A Bawiec - E Staud                                     46,30%
8. B Bukowski - M Prokuszki                            45,37%
9. K Seremet - M Jacykiewicz                         31,48%
14 02 2018r.   Analiza rozgrywek dostępna Tutaj

1. Maria Lotocka - Ryszard Jarmula                                        60,71% 
2. Mariusz Prewendowski - Zbigniew Szkolut                          57,14%
3. Zygmunt Glowacki - Lech kozlowski                                    55,95%
4. Kazimiera Przybylo - Jozef Scienski                                    54.17% 
5. Anna kobis - Jerzy Kobis                                                     53,57%
6. Ewa Staud - Stanislaw Mroz                                               51,19%
7. Maria Jacykiewicz - Boguslaw Bukowski                            50,60%
8. Irena Nowicka Bozena Dobrowolska                                  44,05%
9. Andrzej Bawiec - Edward Dzik                                            41,07%
10. Kazimierz seremet - Stanislaw Pekala                              31,53%
 


9 02 2018r  Analiza rozgrywek dostępna Tutaj

1. B Szulc - R Jarmula                                       64,29%
 2. E Staud - A Bawiec                                       58;33%
3. A Kobis - J Kobis                                           57,41%
4. B Bukowski - M Wasowicz                             54,63%
5. Z Glowacki - L Kozlowski                              50,93%
6. H Matuszczyk - J Dreszer                              45,37%
7. I Nowicka - B Dobrowolska                           41,67%
8. I Imburska - Lidia Stachnik                           39,81%
9. 
9.K Seremet - S Pekala                                    37,30%
7 02 2018r Analiza rozgrywek dostępna Tutaj


1. K Przybylo - J Scienski                                       61,98%
2. I Nowicka - B Dobrowolska                                 61,46%
3. E Staud - S Mroz                                                 60,71%
4. A Bawiec - E Dzik                                               57,74%
5. B Szulc - R Jarmula                                            56,76%
6. B Bukowski - M Wasowicz                                  51,79%
7 .A Kobis -= J Kobis                                             45,83%

.8. M Prewendowski - L Kozlowski                        44,64%    
9. S Pekala - K Seremet                                        42,26%
 10. J Dreszer - H Matuszczyk                               36,31%
11 . H Mekal - I Imburska                                       26,79%
                                                

02.02.2018r    Analiza rozgrywek dostępna Tutaj

1. A Bawiec - S Drwal                                          61,90%
2. A Kobis - J Kobis                                              61,11%
3. M Wasowicz .- B Bukowski                              56,35%
4. Lidia Stachnik - I Imburska                               55,56%
5. B Szulc - R Jarmula                                         50,79%6.                               
6.Z Glowacki - L Kozlowski                                   45,24%
 7. I Nowicka - B Dobrowolska                             37,30%
8. K Seremet - S Pekala                                      31,75%
31.01.2018r    Analiza rozgrywki dostępna Tutaj

1 Z Glowacki - L Kozlowski                                         67,50%
2. B Szulc - R Jarmula                                                61,67%
3. K Przybylo - J Scienski                                            60.00%
4. K Seremet - S Mroz                                                52,08%
5. A Koibis - J Kobis                                                    49,58%
6. M Wasowicz - B Bukowski                                      48,75%
7. M Prewendowski - S Drwal                                      47,92%
  A Bawiec - E Dzik                                                      47,92%
9. I Nowicka - B Dobrowolska                                      47,50%     
10. L Stachnik - M Jacykiewicz                                    42,92%
11. H Matuszczyk - J Dreszer                                      37,50%
12, H Mekal - I Imburska                                              36,67%
26.01.2018r    Analiza rozgrywki dostępna TU

1. K .SEREMET + S PEKALA                                       63,69%2. 
2. A KOBIS + J KOBIS                                                  61,90%

3. L KOZLOWSKI + Z GLOWACKI                               60,94%
4. M WASOWICZ + M PROKUSZKI                              60,12%
5. S DRWAL + M PREWENDOWSKI                            54,17%
6. A GABRIEL + L GABRIEL                                         51,04%
7. R JARMULA + B SZULC                                           46,88%
8. J DRESZER + H MATUSZCZYK                                41,07%
9. L STACHNIK + I IMBURSKA                                      40,48%
10. I NOWICKA + B DOBROWOLSKA                           38,69%
11. M LOTOCKA + M KADZIELA                                    29,76%24.01.2018r    Analiza rozgrywki dostępna Tutaj

1. Ewa Staud + Stanislaw Mroz                                      64,72%
2. SEREMET+ S PEKALA                                              61,50%
3. A GABRIEL + L GABRIEL                                           61,11%
4. L STACHNIK ' M JACYKIEWICZ                                58,48%
5. M PREWENDOWSKI + S DRWAL                             57,43%
6. K PRZYBYLO + J SCIENSKI                                      55,28%
7. Z GLOWACKI + L KOZLOWSKI                                 52,19%
8. B SZULC + R JARMULA                                            50,52%
9. H MEKAL + I IMBURSKA                                           45,11%
10. A KOBIS + J KOBIS                                                  44,29%
11. B BUKOWSKI + M WASOWICZ                               43,60%
12. H MATUSZCZAK + J DRESZER                              43,05%
13. A BAWIEC + E DZIK                                                 39,03%
14. I NOWICKA + B DOBROWOLSKA                            38,58%
15. M LOTOCKA + M KADZIELA                                     38,04%
19.01.2018r    Analiza rozgrywki dostępna Tutaj
1 A Gabriel - L Gabriel                                           57,14%
2. A Kobis - J Kobis                                                56,35%
3. B Dobrowolska - I Nowicka                                54,76%
4. M Prewendowski - Z Szkolut                              53,97%
5. B Szulc - R Jarmula                                             48,41%
6. E Staud - A Bawiec                                              46,03%
7. B Bukowski - M Wasowicz                                  42,86%
8. I imburska - K Seremet                                         40,48%
17.01.2018r.    Analiza rozgrywki dostępna Tutaj
1.Z Szkolut - M. Prewendowski                               63,88%
2. I Nowicka - B Dobrowolska                                 59,02%
3. E Staud - S Mroz                                                   51,86%
4. W Kotelon - S Drwal                                            51,21%
5. A Bawiec - E Dzikj                                                         50,00%
6. A Kobis - J Kobis                                                           49,72%
7. A Gabriel - L Gabriel                                                      49,22%
8. M Lotocka - R Jarmula                                                  48,61%
9. L Stachnik - M Jasykiewicz                                            47,91%
10. H Matuszczak - B Kraewczyk                                      47,56%
11. B Bukowski - M Wasowicz                                            47,12%
12. Z Glowacki - L Kozlowski                                              46,00%
13. k Seremet - I Imburska                                                  44,79%
14. H Mekal - J Dreszer                                                       40,79% 12 stycznia 2018r.   Analiza rozgrywki dostępna Tutaj
1. B SZULC - R JARMULA                                65,48%
2. B BUKOWSKI - M WASOWICZ                    59,52%
3. K PRZYBYLO - J SCIENSKI                         58,93%
4. A KOBIS - J KOBIS                                      52,38%
5. Z GLOWACKI - L KOZLOWSKI                    48,81%
6. H MEKAL - I NOWICKA                                 46,43%
7. A GABRIEL - L GABRIEL                              44,64%
8. Z SZKOLUT - M PREWENDOWSKI              43,45%
9. A BAWIEC - E STAUD                                   41,07%
10. k sEREMET - M KADZIELA                          39,29%


10 stycznia 2018r.   Analiza rozgrywki dostępna Tutaj
1 M.WĄSOWICZ - B.BUKOWSKI                                 66.10
2 E.DZIK - A.BAWIEC                                                   60.10
3. A.GABRIEL - L.GABRIEL 59.81
4  M JACYKIEWICZ - L STACHNIK                              54,86%
5 M.PREWENDOWSKI - Z.SZKOŁUT 54.57
6 B.SZULC - R.JARMUŁA 51.71
7 E.STAUD - S.MRÓZ                                                 51.43
8. A KOBIS - J KOBIS                                                 47,33%  
9+. H MEKAL - J DRESZER                                       44,67%
10 K.SEREMET - M.KĄDZIELA                                 44.29
11 H.MATUSZCZAK - B.KRAWCZYK                       36.00

12 I.NOWICKA - B.DOBROWOLSKA 29.14


5 stycznia 2018r. -  Analiza rozgrywki dostępna Tutaj


1. A Gabriel - L Gabriel                                     58,73%
2. A Kobis - J Kobis                                           57,94%
3. A Bawiec - E Staud                                        57,14%
4. K Seremet - Z Glowacki                                53,97%
5. M Prewendowski - Z Szkolut                        49,21%
6. B Bukowski - M Wasowicz                           46,83%
7. L Stachnik- M Jacykiewicz                           38,89%
8. M Lotocka - B Szulc                                      37,30%


3 stycznia 2018r. -  Analiza rozgrywki dostępna Tutaj
1. B Bukowski - M Wasowicz                                  65,12%
2. A Kobis - J Kobis                                                 60,88%
3. K Przybylo - J Scienski                                        60,26%
4. A Gabriel - L Gabriel                                           57,79%
5. B. Szulc - R Jarmula                                             56,17%
6. A Bawiec - E Dzik                                                55,11%
7, Z Szkolut - S Mroz                                                53,43%
8. M Kadziela - K Seremet                                        52,47%
9. Z Glowacki - F Wawrzon                                      52,39%
10B Dobrrowolska - I Nowicka                                48,38%
11. L Stachnik - M Jacykiewicz                                 42,98%
12. Ewa Staud - M Lotocka                                       36,88%
13. B Krawczyk - H Matuszczak                               30,63%
14. H Mekal - J Dreszer                                              26,47%