sobota, 2 lutego 2019

Długa fala to komplet wyników po 15 turniejach zamieszczanych co kwartał (4 razy w roku).