wtorek, 12 lutego 2019

Licz i rozgrywaj

Co decyduje o wyższości grających w rozgrywce i grze obronnej? 
Intuicja? spryt? Odpowiedź jest prozaiczna - ciężka praca.

Pierwszym krokiem do ustalenia najlepszej linii rozgrywki czy obrony jest zgromadzenie informacji o zakrytych rękach. W swojej znakomitej książce Tim Bourke i Marc Smith pokazują jak "rozliczyć rozdanie" - ustalić układ zakrytych rąk i rozmieszczenie najważniejszych honorów.
Przed tymi, którzy niekiedy całe lata grali w brydża bez rozliczania rąk otworzy się nowy świat.
Rozgrywka i obrona pozostające dotychczas poza ich zasięgiem wejdą na stałe do ich repertuaru.
Kosztuje to sporo wysiłku ale postęp jaki dokona się w ich grze wynagrodzi wszelkie trudy.


1. Po co liczyć?
 1. Zawsze policz swoje lewy przed przystąpieniem do rozgrywki,
 2. Licz brakujące karty kontrolując podział koloru,
 3. Staraj się rozliczyć kartę jednego z przeciwników,
 4. Każda z poszczególnych kart znajduję się z większym prawdopodobieństwem u obrońcy
     posiadającego więcej kart w danym kolorze,
 5. Im więcej kart zagramy (a tym samym im więcej ujrzymy wyrzutek obrońców) przed podjęciem
     rozstrzygającej decyzji tym większa szansa, że nasz strzał będzie celny.

2. Mechanizmy liczenia:
 1. Określ, które kolory mają znaczenie ( tzn. w których można zobyć dodatkowe lewy),
 2. Wyznacz kolory, które musisz liczyć lub honory, których powinieneś wypatrywać,
 3. Zanotuj w pamięci ile kart zostało przeciwnikom w kolorach, które uznałeś za istotne, 
 4. Liczenie powinno polegać na zapamiętywaniu liczby brakujących kart,
 5. Miej w pamięci możliwe podziały brakujących kart a nie ich sumę,
 6. Rozliczaj tylko jedną z zakrytych rąk,
 7. Znając jej układ wydedukuj układ drugiej.