wtorek, 1 stycznia 2019
Rok 2018 przy brydżowym stoliku jaki był:
Spotkaliśmy się 85 razy najwyższą frekwencją  wykazali się

1. Bogdan Bukowski                                     80
2. Anna Kobis                                               78 
3. Jerzy Kobis                                                77
4. Ewa Staud                                                 74
5. Kazimierz Seremet                                    71
6.Zygmunt Głowacki                                    69
7. Barbara Szulc                                            68
8. Ryszard Jarmuła                                        66
9. Lech Kozłowski                                        55
10. Mariusz Prewendowski                           55

Najliczniej obsadzony turniej to 24.01 15 par, turniej wygrała para Ewa Staud i Stanisław Mróz.
Średni udział w poszczególnych turniejach to blisko 9 par.
W poszczególnych turniejach zwyciężały 32 osoby, najczęściej Bogusław Bukowski i Zbigniew Szout,

1. Bogdan Bukowski,  Zbigniew Szout                                                        12 razy
2. Zygmunt Głowack                                                                                    11 razy
3. Anna Gabriel, Leszek Gabriel, Lech Kozłowski                                      10 razy
4.Ryszard Jarmuła, Mariusz Prewendowski                                                 9 razy
5. Anna Kobis, Jerzy Kobis                                                                          8 razy
6. Barbara Szulc, Maciej Wąsowicz                                                             7 razy
7. Ewa Staud                                                                                                 6 razy
8. Mariola Łotocka, Kazimiera Przybyło                                                      5 razy
9. Stanisław Mróz, Stanisław Pękala, Kazimierz Seremet                           4 razy
10. Andrzej Bawiec, Stanisław Drwal, Marian Kądziela, Józef Ściński      3 razy
11. Stefan Bętkowski, Jerzy Dreszer, Irena Imburska                                  2 razy

Po jednym zwycięstwie uzyskali:
Bożena Dobrowolska, Edward Dzik, Wiesława Kotelon, Maciej Prokuszki, Poniewierski, Lidia Stachnik, Feliks Wawrzon.

Punktacja roczna za rok 2018:
1. Anna Kobis                                    450 ptk
2. Jerzy Kobis                                     442
3. Bodan Bukowski                            427
4. Ryszard Jarmuła                             382
5. Barbara Szulc                                 374
6. Ewa Staud                                      371
7. Mariusz Prewendowski                  364
8. Zbigniew Szkoud                           362
9. Zygmunt Głowacki                        353
10. Anna Gabriel                                309
      Leszek Gabriel                             309

Sklasyfikowano 42 osoby, pełna lista wraz z ilością zdobytych punktów w zakładce klasyfikacja.